Školní bezdrátová síť

 

V prostorách školy je možné využívat připojení přes bezdrátovou síť. Právo využívat tuto síť mají žáci a zaměstnanci školy, případně další osoby schválené správcem. Zařízení které se do sítě připojuje musí být schváleno správcem, automaticky jsou to pouze školní počítače.

Školní počítače jsou již přednastaveny pro přístup k této síti. Připojení jiných zařízení do této sítě podléhá schválení správcem. Jakékoli pokusy o připojení jiného než schváleného zařízení jsou zakázány, stejně jako pokusy o obcházení zabezpečení, které v této síti funguje.

Školní síť je nastavena takto:

  • Přístupový bod: EDUCA
  • Autentizace a šifrování: WPA2-PSK (AES)
  • Síťový klíč: sdělí třídní učitel nebo správce sítě, nebude zveřejněn zde. V průbehu studia se může měnit
  • Proxy: adresa 10.0.200.1, port 4480, skript pro automatickou konfiguraci http://10.0.0.1/proxy.pac (ze školní sítě)
  • Ověření na proxy: pomocí školního mailu v plném tvaru (včetně @educapardubice.cz) a hesla do pošty. Vyžaduje aby byl ve schránce zapnutý IMAP! K přístupu na schránku ověření proxy nepotřebujete, takže je možné IMAP zapnout i ze školní sítě. Studenti dálkového studia mohu v době výuky použít své školní heslo (ve tvaru prijmeni/zvolené heslo), které používají i do Moodle.

Video ukazující nastavení školní proxy pro hlavní prohlížeče si můžete prohlédnout zde.

Stránky školy, Google a některé další používané při výuce jsou k dispozici bez omezení. Jakékoli další stránky podléhají nutnosti přihlášení a nemusí být vždy zobrazitelné. V průběhu hodin obecně platí, že jiné než uvedené stránky jsou nedostupné. Je zakázáno toto omezení jakýmkoli způsobem obcházet. Na žádost pedagoga je možné pro danou hodinu povolit neomezený přístup k obsahu internetu.

O přestávkách a v době mimo vyučování je internet přístupný bez omezení, stačí se přihlásit k proxy.

Školní síť je zakázáno využívat k jakýmkoli aktivitám které se neslučují se zákony České republiky, které nejsou v souladu s dobrými mravy nebo odporují předpisům a směrnicím školy.

Ve školní síti je bez předchozí domluvy se správcem sítě zakázáno používat programy, které svou činností způsobují nadměrné zatížení sítě (zejména pak P2P programy jako kliety sítě BitTorrent). Tyto programy mohou způsobit omezení funkčnosti sítě pro ostatní uživatele.
Dále je zakázano využívat školní síť pro hraní síťových her. Tato aktivita způsobuje neúměrné zatížení přístupových bodů.

Žáci jsou povinni se řídit pokyny pedagogů a zaměstnanců školy, a to platí i zde. Neuposlechnutí pokynu, například používání sítě i přes zákaz, bude bráno jako porušení školního řádu se všemi z toho plynoucími důsledky.

Při porušení pravidel může dojít i k omezení nebo úplnému znemožnění používat školní síť.

Partneři, s kterými vychováváme profesionály ve svém oboru

 

Partneři, s kterými vychováváme mladé sportovní talenty