Představení oboru:

Informační technologie se zaměřením Bezpečnost v informačních a komunikačních technologiích

Studijní zaměření splňuje všechny požadavky oboru 18-20-M/01 Informační technologie - jedná se o středoškolský obor zakončený maturitní zkouškou.

V zaměření školního vzdělávacího programu Bezpečnost v ICT je kladen důraz zejména na oblasti zabezpečení (nejen) firemních systémů, sítí nebo aplikací. Zák získá přehled o bezpečnostních zásadách při práci se sociálními sítěmi, obecně na internetu i na koncových zařízeních. Samozřejmostí jsou poznatky z kryptografie i základy boje proti narušení sítě (sledování, odposlech komunikace). Nejsou opomíjeny ani další důležité oblasti jako třeba právní rámec celé problematiky jak v ČR tak EU, sociologické a psychologické aspekty bezpečnosti a další zajímavé oblasti. 

Profil absolventa

Absolvent může ve studiu pokračovat na některé z vysokých škol v navazujícím oboru se zaměřením na informační technologie nebo bezpečnost v ICT.

Absolvent školního vzdělávacího programu se zaměřením Bezpečnost v ICT najde uplatnění v oblastech:

  • analýzy bezpečnostních rizik,
  • správy ICT ve firmách a společnostech,
  • programování a vývoj uživatelských, databázových a webových řešení,
  • správy počítačových sítí,
  • obecné i specializované podpory uživatelů prostředků IT, apod.

 

Záleží na osobních preferencích absolventa, jakou cestu si zvolí.

 

Garant zaměření - Metropolitní univerzita Praha

Metropolitní univerzita Praha

Partneři, s kterými vychováváme profesionály ve svém oboru

 

Partneři, s kterými vychováváme mladé sportovní talenty