„Cena Ď - dík mecenášům a dobrodincům“

Středa 5. dubna se ve Východočeském muzeu v Pardubicích nesla v duchu poděkování mecenášům a dobrodincům, kteří za poslední rok pomáhali v různých oblastech – kultuře, školství, sociálních službách, v oblastech týkajících se dětí, seniorů a v mnohém dalším.

Slovo dalo slovo a my jsme mohli přispět ke konání této akce její realizací. Několik studentů (Jan Beták, Patrik Gottwald, Martin Piňos, Tomáš Hloušek, David Matěcha, Tomáš Kulich, Zdeněk Jindra) se skvěle zhostilo jak přípravy, tak vítání hostů a pomoci během průběhu.

Díky tomu, že se vše skvěle vydařilo, byla naše škola pořadatelem panem Richardem Langerem oslovena a požádána i o výpomoc na celostátním kole „ceny Ď“ 2017 v Praze na Nové scéně Národního divadla, kam postoupili všichni vítězové krajských kol (www.cena-d.cz)  

Ve středu 17. května se vydalo 6 našich studentů (Nela Antochová, Tomáš Hloušek, Kateřina Machová, Kristýna Červená, Zdeněk Jindra a Martin Holan) do Prahy. Před samotným zahájením dívky rozmístily rezervace a pánové nanosili ceny, květiny a pomohli připravit scénu. Před zahájením přivítali hosty a usadili je na jejich místa v hledišti.

Ve 14.30 vstoupili na jeviště pan Langer se svou dcerou Markétou a vtipným slovem provázeli celé předávání cen, během kterého dívky dělaly hostesky na pódiu a pánové pomáhali oceněným a kolegiu na podium.  Hledištěm se nejednou neslo pověstné „Týýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý joooo“ jako údiv nad vykonanými činy všech dobrodinců.

Našim studentům a studentkám patří dík a pochvala za to, jak skvěle se zhostili svých úkolů a úspěšně reprezentovali naši školu.

 

 

Partneři s kterými vychováváme profesionály ve svém oboru

   

Partneři s kterými vychováváme mladé sportovce