Doporučené učebnice

 

Algoritmy a programování

 • Pavel Herout: Učebnice jazyka Java 5.v. 

Anglický jazyk

 • Eva Paulerová a kolektiv: Oxford Maturita Excellence, Oxford University Press
 • Dagmar El-Hmoudová: Angličtina, maturitní témata, nakladatelství Vyuka.cz
 • Juraj Belán: Odmaturuj z anglického jazyka 2, nakladatelství Didaktik
 • Juraj Belán: Grammar Practice 1, cvičebnice anglické gramatiky, nakladatelství Didaktik
 • Juraj Belán: Grammar Practice 2, cvičebnice anglické gramatiky, nakladatelství Didaktik
 • Juraj Belán: Vocabulary Practice, nakladatelství Didaktis
 • Andrew Littlejohn: Company to Company, A communicative approach to business correspondence in English, Cambridge University Press
 • Raymond Murphy: Basic grammar in use, Cambridge University Press
 • Marcin Otto, Barbara Otto: Sledujeme zpravodajství v angličtině 1, nakladatelství Fragment
 • Catherine Walter, Michael Stan: The Good Grammar Book, Oxford University Press
 • Liz Soars, John Soars: New Headway Elementary (Student’s book), nakladatelství Oxford University Press
 • Liz Soars, John Soars: New Headway Elementary (Workbook), nakladatelství Oxford University Press
 • Liz Soars, John Soars: New Headway Pre-Intermediate (Student’s book), nakladatelství Oxford University Press
 • Liz Soars, John Soars: New Headway Pre-Intermediate (Workbook), nakladatelství Oxford University Press
 • Raymond Murphy: English Grammar in Use, nakladatelství Cambridge University Press
 • Edice Maturita: Angličtina pro střední školy
 • Polyglot Sarah Peters, Tomáš Graf: Cvičebnice anglické gramatiky – 8500 příkladů

Biologie a ekologie

 • Jiří Šlégl, František Kislinger, Jana Laníková: Ekologie a ochrana životního prostředí, nakladatelství Fortuna
 • Josef Berger: Ekologie, učebnice pro gymnázia a střední odborné školy, nakladatelství Kopp
 • Danuše Kvasničková: Základy ekologie, Státní pedagogické nakladatelství
 • Jiří Bumerl a kolektiv: Biologie 1 pro střední odborné školy, Státní pedagogické nakladatelství
 • Stanislav Rozsypal: Přehled biologie, nakladatelství Scientia
 • Jana Jelínková, Vladimír Zicháček a kolektiv: Biologie pro gymnázia, nakladatelství Olomouc

Český jazyk

 • Kolektiv autorů: Komunikace v českém jazyce pro střední školy – 1. díl, učebnice, nakladatelství Didaktis
 • Kolektiv autorů: Komunikace v českém jazyce pro střední školy – 1. díl, pracovní sešit, nakladatelství Didaktis
 • Renata Bláhová a kolektiv: Literatura pro 1. ročník středních škol, nakladatelství Didaktis
 • Taťána Polášková a kolektiv: Literatura pro 2. ročník středních škol, nakladatelství Didaktis
 • Lukáš Andree a kolektiv: Literatura pro 4. ročník středních škol - učebnice (nezkrácená verze), nakladatelství Didaktis
 • Lukáš Andree a kolektiv: Literatura pro 4. ročník středních škol - pracovní sešit (nezkrácená verze), nakladatelství Didaktis
 • Ivo Martinec, Jana Marie Tušková, Ludmila Zimová: Český jazyk pro střední školy, mluvnice, nakladatelství Fraus
 • Kolektiv autorů: Nová literatura pro střední školy 1.-3. ročník - pracovní sešit, nakladatelství TAK TIK
 • Kolektiv autorů: Nová literatura pro střední školy 1.-3. ročník - učebnice, nakladatelství TAK TIK
 • Maturita 2019 - 2020 z českého jazyka a literatury, nakladatelství Didaktis

Ekonomika

 • Jena Švarcová a kolektiv: Ekonomie (stručný přehled, teorie a praxe aktuálně a v souvislostech), vydavatelství CEED
 • Petr Klínský, Otto Münch, Danuše Chromá: Ekonomika, nakladatelství Eduko
 • Jaroslav Zlámal, Zdeněk Mendl: Ekonomie nejen k maturitě 1 (obecná ekonomie), vydavatelství Computer Media
 • Jaroslav Zlámal, Zdeněk Mendl: Ekonomie nejen k maturitě 2 (ekonomika podniku), vydavatelství Computer Media

Marketing

 • Marek Moudrý: Marketing (základy marketingu), nakladatelství Computer Media

Matematika

 • Pavel Čermák, Petra Červinková: Odmaturuj z matematiky 1, nakladatelství Didaktis
 • Pavel Buclík a kolektiv: Odmaturuj z matematiky 3, nakladatelství Didaktis
 • Martina Palková a kolektiv: Průvodce matematikou 2, nakladatelství Didaktis
 • František Janeček: Matematika – sbírka úloh pro střední školy, nakladatelství Prometheus
 • Milada Hudcová, Libuše Kubičíková: Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium, nakladatelství Prometheus
 • Emil Calda a kolektiv: Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU, nakladatelství Prometheus
 • Naděžda Kubešová, Eva Cibulková: Matematika – přehled středoškolského učiva, Petra Valenová Výuka.cz
 • Pavel Hejkrlík: Sbírka řešených příkladů – rovnice a nerovnice, Nakladatelství SSŠP
 • Pavel Hejkrlík: Sbírka řešených příkladů – rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou, soustavy rovnic, Nakladatelství SSŠP

Německý jazyk

 • Hermann Funk, Christina Kuhn, Silke Demme: Studio d A1 (učebnice), nakladatelství Fraus
 • Hermann Funk, Christina Kuhn, Silke Demme: Studio d A1 (cvičebnice), nakladatelství Fraus
 • Hermann Funk, Christina Kuhn, Silke Demme: Studio d A2 (učebnice), nakladatelství Fraus
 • Hermann Funk, Christina Kuhn, Silke Demme: Studio d A2 (cvičebnice), nakladatelství Fraus
 • Hermann Funk, Christina Kuhn, Silke Demme: Studio d B1 (učebnice), nakladatelství Fraus
 • Hermann Funk, Christina Kuhn, Silke Demme: Studio d B1 (cvičebnice), nakladatelství Fraus

Právní nauka

 • Radovan Ryska: Právo pro střední školy, nakladatelství Fortuna
 • Radovan Ryska: Příklady z právní praxe pro střední školy, nakladatelství Fortuna
 • Radovan Ryska: Právní nauka pro odborné školy, nakladatelství Grada
 • Miroslava Bartošíková a kolektiv: Základy obchodního práva, nakladatelství Prospektrum

Společenské vědy

 • Kolektiv autorů: Společenské vědy pro 1. ročník středních škol (učebnice), nakladatelství Didaktis
 • Kolektiv autorů: Společenské vědy pro 1. ročník středních škol (pracovní sešit), nakladatelství Didaktis
 • Kolektiv autorů: Společenské vědy pro střední školy 2. díl (učebnice), nakladatelství Didaktis
 • Kolektiv autorů: Společenské vědy pro střední školy 2. díl (pracovní sešit), nakladatelství Didaktis
 • Kolektiv autorů: Odmaturuj ze společenských věd, nakladatelství Didaktis

Účetnictví

 • Pavel Štohl: Učebnice účetnictví 1. díl, (pro střední školy a veřejnost), nakladatelství Ing. Pavel Štohl
 • Pavel Štohl: Učebnice účetnictví 2. díl, (pro střední školy a veřejnost), nakladatelství Ing. Pavel Štohl
 • Pavel Štohl: Sbírka příkladů k učebnici účetnictví 1. díl, (pro střední školy a veřejnost), nakladatelství Ing. Pavel Štohl
 • Pavel Štohl: Sbírka příkladů k učebnici účetnictví 2. díl, (pro střední školy a veřejnost), nakladatelství Ing. Pavel Štohl
 • Pavel Štohl: Daně (výklad a praktické příklady), nakladatelství Ing. Pavel Štohl
 • Pavel Štohl: Daně a daňová evidence (praktický průvodce), nakladatelství Ing. Pavel Štohl
 • Pavel Štohl: Maturitní okruhy z účetnictví, nakladatelství Ing. Pavel Štohl
 • Pavel Štohl: Učebnice účetnictví 3. díl (pro střední školy a veřejnost), nakladatelství Ing. Pavel Štohl
 • Pavel Štohl: Základy účetnictví - pracovní sešit, nakladatelství Ing. Pavel Štohl
 • Pavel Štohl: Finanční účetnictví - pracovní sešit, nakladatelství Ing. Pave. Štohl
 • Daniela Šlézarová: Účetnictví nejen pro střední školy 1, nakladatelství Computermedia
 • Daniela Šlézarová: Účetnictví (nejen) pro střední školy, 2. díl, nakladatelství Computermedia

Zahraniční obchod

 • Petr Klínský: Ekonomika mezinárodního obchodu (učebnice pro střední odborné a vyšší odborné školy a pro veřejnost), nakladatelství Fortuna
 • Eva Černohlávková, Božena Plchová a kolektiv: Zahraniční obchod, Bankovní institut vysoká škola

Partneři, s kterými vychováváme profesionály ve svém oboru

 

Partneři, s kterými vychováváme mladé sportovní talenty