Doporučené učebnice

 

Anglický jazyk

Eva Paulerová a kolektiv: Oxford Maturita Excellence, Oxford University Press
Dagmar El-Hmoudová: Angličtina, maturitní témata, nakladatelství Vyuka.cz
Juraj Belán: Odmaturuj z anglického jazyka 2, nakladatelství Didaktik
Juraj Belán: Grammar Practice 1, cvičebnice anglické gramatiky, nakladatelství Didaktik
Juraj Belán: Grammar Practice 2, cvičebnice anglické gramatiky, nakladatelství Didaktik
Juraj Belán: Vocabulary Practice, nakladatelství Didaktis
Andrew Littlejohn: Company to Company, A communicative approach to business correspondence in English, Cambridge University Press
Raymond Murphy: Basic grammar in use, Cambridge University Press
Marcin Otto, Barbara Otto: Sledujeme zpravodajství v angličtině 1, nakladatelství Fragment
Catherine Walter, Michael Stan: The Good Grammar Book, Oxford University Press
Liz Soars, John Soars: New Headway Elementary (Student’s book), nakladatelství Oxford University Press
Liz Soars, John Soars: New Headway Elementary (Workbook), nakladatelství Oxford University Press
Liz Soars, John Soars: New Headway Pre-Intermediate (Student’s book), nakladatelství Oxford University Press
Liz Soars, John Soars: New Headway Pre-Intermediate (Workbook), nakladatelství Oxford University Press
Raymond Murphy: English Grammar in Use, nakladatelství Cambridge University Press
Edice Maturita: Angličtina pro střední školy
Polyglot Sarah Peters, Tomáš Graf: Cvičebnice anglické gramatiky – 8500 příkladů

Biologie a ekologie

Jiří Šlégl, František Kislinger, Jana Laníková: Ekologie a ochrana životního prostředí, nakladatelství Fortuna
Josef Berger: Ekologie, učebnice pro gymnázia a střední odborné školy, nakladatelství Kopp
Danuše Kvasničková: Základy ekologie, Státní pedagogické nakladatelství
Jiří Bumerl a kolektiv: Biologie 1 pro střední odborné školy, Státní pedagogické nakladatelství
Stanislav Rozsypal: Přehled biologie, nakladatelství Scientia
Jana Jelínková, Vladimír Zicháček a kolektiv: Biologie pro gymnázia, nakladatelství Olomouc

Český jazyk

Kolektiv autorů: Český jazyk a komunikace pro střední školy – 1. díl, učebnice, nakladatelství Didaktis
Kolektiv autorů: Český jazyk a komunikace pro střední školy – 1. díl, pracovní sešit, nakladatelství Didaktis
Renata Bláhová a kolektiv: Literatura pro 1. ročník středních škol, nakladatelství Didaktis
Taťána Polášková a kolektiv: Literatura pro 2. ročník středních škol, nakladatelství Didaktis
Lukáš Andree a kolektiv: Literatura pro 3. ročník středních škol, nakladatelství Didaktis
Lukáš Andree a kolektiv: Literatura pro 4. ročník středních škol, nakladatelství Didaktis
Ivo Martinec, Jana Marie Tušková, Ludmila Zimová: Český jazyk pro střední školy, mluvnice, nakladatelství Fraus

Ekonomika

Jena Švarcová a kolektiv: Ekonomie (stručný přehled, teorie a praxe aktuálně a v souvislostech), vydavatelství CEED
Petr Klínský, Otto Münch, Danuše Chromá: Ekonomika, nakladatelství Eduko
Jaroslav Zlámal, Zdeněk Mendl: Ekonomie nejen k maturitě 1 (obecná ekonomie), vydavatelství Computer Media
Jaroslav Zlámal, Zdeněk Mendl: Ekonomie nejen k maturitě 2 (ekonomika podniku), vydavatelství Computer Media

Zahraniční obchod

Petr Klínský: Ekonomika mezinárodního obchodu (učebnice pro střední odborné a vyšší odborné školy a pro veřejnost), nakladatelství Fortuna
Eva Černohlávková, Božena Plchová a kolektiv: Zahraniční obchod, Bankovní institut vysoká škola

Marketing

Marek Moudrý: Marketing (základy marketingu), nakladatelství Computer Media

Matematika

Pavel Čermák, Petra Červinková: Odmaturuj z matematiky 1, nakladatelství Didaktis
Pavel Buclík a kolektiv: Odmaturuj z matematiky 3, nakladatelství Didaktis
Martina Palková a kolektiv: Průvodce matematikou 2, nakladatelství Didaktis
František Janeček: Matematika – sbírka úloh pro střední školy, nakladatelství Prometheus
Milada Hudcová, Libuše Kubičíková: Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium, nakladatelství Prometheus
Emil Calda a kolektiv: Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU, nakladatelství Prometheus
Naděžda Kubešová, Eva Cibulková: Matematika – přehled středoškolského učiva, Petra Valenová Výuka.cz
Pavel Hejkrlík: Sbírka řešených příkladů – rovnice a nerovnice, Nakladatelství SSŠP
Pavel Hejkrlík: Sbírka řešených příkladů – rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou, soustavy rovnic, Nakladatelství SSŠP

Německý jazyk

Hermann Funk, Christina Kuhn, Silke Demme: Studio d A1 (učebnice), nakladatelství Fraus
Hermann Funk, Christina Kuhn, Silke Demme: Studio d A1 (cvičebnice), nakladatelství Fraus
Hermann Funk, Christina Kuhn, Silke Demme: Studio d A2 (učebnice), nakladatelství Fraus
Hermann Funk, Christina Kuhn, Silke Demme: Studio d A2 (cvičebnice), nakladatelství Fraus
Hermann Funk, Christina Kuhn, Silke Demme: Studio d B1 (učebnice), nakladatelství Fraus
Hermann Funk, Christina Kuhn, Silke Demme: Studio d B1 (cvičebnice), nakladatelství Fraus

Právní nauka

Radovan Ryska: Právo pro střední školy, nakladatelství Fortuna
Radovan Ryska: Příklady z právní praxe pro střední školy, nakladatelství Fortuna
Radovan Ryska: Právní nauka pro odborné školy, nakladatelství Grada
Miroslava Bartošíková a kolektiv: Základy obchodního práva, nakladatelství Prospektrum

Společenské vědy

Kolektiv autorů: Společenské vědy pro 1. ročník středních škol (učebnice), nakladatelství Didaktis
Kolektiv autorů: Společenské vědy pro 1. ročník středních škol (pracovní sešit), nakladatelství Didaktis
Kolektiv autorů: Společenské vědy pro střední školy 2. díl (učebnice), nakladatelství Didaktis
Kolektiv autorů: Společenské vědy pro střední školy 2. díl (pracovní sešit), nakladatelství Didaktis
Kolektiv autorů: Odmaturuj ze společenských věd, nakladatelství Didaktis

Účetnictví

Pavel Štohl: Učebnice účetnictví 1. díl, (pro střední školy a veřejnost), nakladatelství Ing. Pavel Štohl
Pavel Štohl: Učebnice účetnictví 2. díl, (pro střední školy a veřejnost), nakladatelství Ing. Pavel Štohl
Pavel Štohl: Sbírka příkladů k učebnici účetnictví 1. díl, (pro střední školy a veřejnost), nakladatelství Ing. Pavel Štohl
Pavel Štohl: Sbírka příkladů k učebnici účetnictví 2. díl, (pro střední školy a veřejnost), nakladatelství Ing. Pavel Štohl
Pavel Štohl: Daně (výklad a praktické příklady), nakladatelství Ing. Pavel Štohl
Pavel Štohl: Daně a daňová evidence (praktický průvodce), nakladatelství Ing. Pavel Štohl

Partneři s kterými vychováváme profesionály ve svém oboru

   

Partneři s kterými vychováváme mladé sportovce