Přihlašování do e-learningu

 

Přístup do školního e-learningového prostředí Moodle je umožněn všem studentům EDUCA Pardubice – Střední odborné školy až po ověření. Přihlašování se liší podle toho, jestli studujete na denním nebo dálkovém studiu.

Denní forma

Studenti této formy studia se do Moodle přihlašují pomocí svého školního google účtu. Uživatelské jmené tvoří školní mail v celé své délce (tedy včetně @educapardubice.cz) a heslo je stejné jako do pošty. Od 1. 9. 2016 se noví studenti přihlašují pomocí tlačítka Login with Google, a nemusejí se tak přihlašovat vícekrát (do mailu a do e-learningu)

Podmínky jsou tedy prakticky totožné s přihlašováním na školní proxy server.

Při prvním přihlášení budete systémem vyzváni k vyplnění profilu. Je možné že budete vyzváni k potvrzení registrace klepnutím na odkaz, který vám Moodle pšle do mailu, takže to udělejte. Poté se již můžete hlásit na jednotlivé kurzy a využívat sytém na plno.

Dálková forma

Studenti dálkového studia se k systému Moodle přihlašují pomocí svého školního jména a hesla (ve tvaru prijmeni/heslo). Vaše heslo si nejprve změňte na https://sosp.educapardubice.cz:100/ (výchozí heslo je shodné s přihlašovacím jménem, je proto nutné změnit ho co nejdříve po založení), poté se teprve pokuste o přihlášení do Moodle. Před prvním přihlášením je opravdu nutné heslo změnit!

Při prvním přihlášení budete systémem vyzváni k vyplnění profilu. Je možné že budete vyzváni k potvrzení registrace klepnutím na odkaz, který vám Moodle pošle do mailu, takže to udělejte. Poté se již můžete hlásit na jednotlivé kurzy a využívat sytém na plno.

V případě problémů se řiďte instrukcemi na uvedenými na titulní a přihlašovací stránce Moodle. Správce kontaktujte pokud možno až poté, co uvedené postupy selžou.

Partneři, s kterými vychováváme profesionály ve svém oboru

 

Partneři, s kterými vychováváme mladé sportovní talenty