Představení oboru:

Ekonomika a podnikání se zaměřením Finance a bankovnictví

Studijní zaměření splňuje všechny požadavky oboru 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - jedná se o středoškolský obor zakončený maturitní zkouškou.

V zaměření školního vzdělávacího programu Finance a bankovnictví je kladen důraz na praktické dovednosti v oblastech marketingu, managementu, účetnictví, bankovnictví a financí.

 

Profil absolventa

Absolvent může ve studiu pokračovat na některé z vysokých škol v navazujícím oboru, zejména na ekonomických fakultách, nebo bankovních institutech.

Absolvent může začít s vlastní podnikatelskou činností, případně vykonávat práci na pozici nižšího a středního managementu zejména ve firmách zabývajících se finanční a ekonomickou činností. Firmy, ve kterých absolventi tohoto oboru pracují, jsou například z oblastí:

  • finance a bankovnictví,
  • marketing a management,
  • služby,
  • účetnictví a daně,
  • administrativní činnost,
  • personální činnost,
  • výrobní a obchodní činnost,
  • státní správa a samospráva, apod.

Záleží na osobních preferencích absolventa, jakou cestu si zvolí.

Partneři, s kterými vychováváme profesionály ve svém oboru

 

Partneři, s kterými vychováváme mladé sportovní talenty