Školní mail

Týká se pouze studentů denní formy studia.

Dvojice mail/heslo do mailu je nejčastěji užívané heslo

Zřízení - Žáci prvních ročníků dostávají informace o svých přístupových údajích od svých třídních. V ostatních případech mail zřizuje přímo správce sítě, který přístupové údaje předá buď třídnímu učiteli nebo přímo žákovi. Údaje není možné poslat mailem! Účet není aktivní, dokud se alespoň jednou nepřihlásíte!

Změna - změnit heslo je možné v rozhraní pošty na adresa http://mail.educapardubice.cz. Pokud heslo zapomenete, kontaktujte správce sítě. Reset pravděpodobně nebude okamžitý, záleží na momentální pracovní vytíženosti.

Průběžná klasifikace (iŠkola)

Přístup k průběžní klasifikaci pro rodiče je možná na adrese 
https://www.iskola.cz/educapardubice

Tyto přístupové údaje získáte od třídního učitele, pak si můžete své heslo změnit dle svého uvážení

Žáci i jejich rodiče mají své vlastní přihlašovací údaje - prosím, nezaměňujte je. Stránka pro přihlášení je stejná, naprostá většina obsahu také.

Zřízení je tedy přes třídního učitele, který vám první heslo vydá,

Změna je možná přímo v rozhraní složby, zapomenuté heslo je nutno řešit přes třídního učitele.

V případě změny kontaktního mailu nahlaste nový mail třídnímu učiteli.

Školní jméno/heslo

Heslo ve tvaru prijmeni/heslo. Platí předevšim pro studenty dálkového studia

Studentům prvního ročníku dálkového studia je zakládáno automaticky po sepsání seznamu, ostatním později podle dohody. Studentům denní formy až na požádání, toto heslo pro ně není až tak důležité.

Funkce tohoto hesla jsou popsány zde

zřízení - správce sítě zřizuje nové účty poté, co je informován o nástupu studenta - obvykle v řádu jednotek dní po podepsání smlouvy. Pokud není dohodnuto jinak, je jako výchozí heslo nastaveno příjmení žáka bez diakritiky - takže je stejné, jako přihlašovací jméno. Účet není aktivní dokud není heslo změněno! Se změnou neotálejte. V případě problémů kontaktujte osobně správce sítě.

změna je možná na této adrese

Údaje je ve výjimečném případě možno zaslat i mailem, ale pouze na kontaktní mail uvedený ve smlouvě o studiu.

Po nástupu na školu zkuste změnit své heslo. Systém vám řekne zda účet již existuje nebo ne, pokud účet nebude zřízen jeden den, další už být může.

Partneři, s kterými vychováváme profesionály ve svém oboru

 

Partneři, s kterými vychováváme mladé sportovní talenty