Informace k maturitní zkoušce 2019

Veškeré oficiální a aktuální informace týkající se maturitní zkoušky sledujte na webu www.novamaturita.cz. Dobré je také sledovat facebookovou stránku "Udělám maturitu".

Pozvánky ke konání společné části MZ - podzim 2019

17. 8. 2019 byly všem žákům, kteří v podzimním termínu konají společnou část maturitní zkoušky (tzn. didaktické testy DT a písemné práce PP) odeslány pozvánky. Pozvánka je důležitým zdrojem informací o konání zkoušek v konkrétní čas na konkrétní škole. V případě, že jste na svůj e-mail pozvánku neobdrželi, kontaktujte neprodleně Ing. Jitku Sýkorovou buď na e-mail jitka.sykorova@educapardubice.cz.

Spádová škola pro konání společné části MZ - podzim 2019

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice, Karla IV. 13, 530 02 Pardubice.

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ - podzim 2019

Jednotné časové schéma maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období je od 16. 8. 2019 zveřejněno na oficiálních stránkách www.novamaturita.cz. Všechny termíny a konkrétní časy obdržel každý žák v Pozvánce k MZ ve svém e-mailu:

 • 2. září 2019 - matematika (DT), německý jazyk (DT), ruský jazyk (DT)
 • 3. září 2019 - český jazyk a literatura (DT i PP)
 • 4. září 2019 - anglický jazyk (DT i PP), něměcký jazyk (PP), ruský jazyk (PP)

Ústní zkoušky společné a profilové části MZ - podzim 2019

Řádné, opravné a náhradní ústní maturitní zkoušky se budou konat ve úterý 10. 9. 2019  (obor Ekonomika a podnikání - třídy 4. A a 4. C) a ve středu 11. 9. 2019  (obor Informační technologie - třídy 4. B a 4. D) - přesný rozpis jednotlivých zkoušek žádejte koncem srpna u Ing. Jitky Sýkorové.

Na maturitní zkoušky se dostavte s dostatečným předstihem před přípravou na Vaši zkoušku, předejde se tak zbytečným organizačním komplikacím - v případě, že se na zkoušku nemůžete dostavit, kontaktujte neprodleně třídního učitele nebo Ing. Jitku Sýkorovou na tel. 777 774 961, případně Ing. Moniku Kohoutkovou na tel. 774 704 042. Stejný postup platí i u písemné části MZ. PÍSEMNÁ A VČASNÁ OMLUVA JE NUTNÁ VŽDY.

Složení komisí pro maturitní zkoušku 2019 - podzim

Výpisy z přihlášek a jejich potvrzení - podzim 2019

Všem přihlášeným žákům k podzimnímu termínu MZ byly 1. 7. 2019 na e-mail odeslány výpisy z přihlášek - je nezbytně nutné si vše zkontrolovat a případné nesrovnalosti neprodleně nahlásit na e-mail jitka.sykorova@educapardubice.cz nebo na telefon a to do středy 10. 7. 2019.

Pokud je výpis z přihlášky v pořádku a žádné nesrovnalosti jste neshledali, je nutné vytisknout, podepsat, čitelně naskenovat a odeslat protokol o převzetí výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce taktéž na e-mail jitka.sykorova@educapardubice. Vše je možné vyřídit max. do pátku 19. 7. 2019! 

!!! Každý žák má povinnost v souladu s maturitní vyhláškou stvrdit svým podpisem správnost údajů obsažených ve výpisu z přihlášky !!!

Přihlášky na podzimní termín MZ 2019

Přihlášky k podzimnímu termínu maturitní zkoušky jsou od 11. 6. 2019 k dispozici - kontaktujte prosím zástupce ŘŠ Ing. Jitku Sýkorovou na e-mailu jitka.sykorova@educapardubice.cz, případně telefonu a domluvte si její podání!

Přihlášky se přijímají nejpozději do pondělí 25. 6. 2019. Po tomto termínu již nebude možné přihlášku vyplnit a odeslat do Cermatu!

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení - jaro 2019

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení se uskutečnilo ve středu 12. června 2019 od 15:30 hodin (ul. Sokolovská 150, Rybitví). Kromě čerstvých absolventů jsou srdečně zváni i jejich rodiče, prarodiče, sourozenci, kamarádi, přátelé apod. :-)

Kdo se z nějakého důvodu nemůže dostavit, nechť informuje třídního učitele. Maturitní vysvědčení bude následně uložené u zástupce ŘŠ Ing. Jitky Sýkorové - převzetí vždy po předchozí domluvě (jitka.sykorova@educapardubice.cz, 777 774 961).

Přezkum hodnocení výsledků DT a PP společné části MZ - ODVOLÁNÍ

Pokud někdo z maturantů neuspěl v některé části společné části maturitní zkoušky u didaktických testů a písemných prací, je možné podat proti tomuto hodnocení výsledků odvolání. Jak postupovat?

U didaktických testů se obracejte na MŠMT, u písemných prací na Krajský úřad - veškeré info zde: http://www.novamaturita.cz/zadosti-o-prezkum-mz-1404037490.html 

Slavnostní zahájení ústních maturitních zkoušek - jaro 2019

Slavnostní zahájení ústních MZ je povinné pro všechny maturující žáky tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, kteří se dostaví v uvedený čas (raději však dříve) ve společenském oděvu do učebny 4. A, 1. patro. Termíny a časy jsou následující:

 • 4.A - pondělí 20. května 2019 v 7:45 hodin
 • 4.C - pondělí 20. května 2019 v 13:00 hodin
 • 4.B - pondělí 27. května 2019 v 8:30 hodin
 • 4.D - pondělí 27. května 2019 v 12:40 hodin

Rozpis ústních maturitních zkoušek jaro 201

 • Rozpisy ústních MZ byly všem žákům odeslány na jejich e-mail třídním učitelem 
 • Pozvánky se k ústním maturitním zkouškám neposílají, den a čas slavnostního zahájení MZ a dny a časy ústních zkoušek si žáci hlídají sami dle rozpisu
 • Na ústní maturitní zkoušky se dostavte vždy s dostatečným předstihem alespoň 30 minut před zahájením přípravy!

Složení komisí pro maturitní zkoušku 2019

Pozvánky k písemným zkouškám SČ MZ - jaro 2019

Všem přihlášeným žákům k jarnímu termínu MZ byly ve pondělí 11. března 2019 na e-mail odeslány Pozvánky k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky. V tištěné podobě má Pozvánky u sebe i třídní učitel. Doručení pozvánky je potřeba stvrdit svým podpisem do Protokolu o předání pozvánek u svých třídních učitelů (4.A a 4.C - Ing. Jitka Sýkorová, 4.B a 4.D - Hubert Janota) - platí i pro ty, kteří se hlásí k opravnému nebo náhradnímu termínu (lze potvrdit e-mailem).

Pozvánka je důležitým zdrojem informací o konání zkoušek v konkrétním termínu a čase. V případě, že jste na svůj e-mail pozvánku neobdrželi, kontaktujte neprodleně Ing. Jitku Sýkorovou buď na e-mail jitka.sykorova@educapardubice.cz nebo telefonicky 777 774 961. 

 

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ - jaro 2019

K dispozici jsou následující časové rozvrhy společné části maturitní zkoušky jaro 2018 dané MŠMT:

Výpisy z přihlášek k MZ - jaro 2019

Všem přihlášeným žákům k jarnímu termínu MZ byly v pondělí 10. 12. 2018 na e-mail odeslány výpisy z přihlášek k MZ - je nezbytně nutné si vše zkontrolovat a případné nesrovnalosti neprodleně nahlásit stávajícím třídním učitelům, případně na e-mail jitka.sykorova@educapardubice.cz nebo na telefon 777 774 961 (nejpozději do 14. 12. 2018). Na výpise každý žák najde svoje ID a autentizační přístupový kód do Výsledkového portálu žáka.

Každý žák má povinnost potvrdit svým podpisem Protokol o předání - nejpozději do 20. 12. 2018. Toto platí i pro žáky, kteří si podali přihlášku k opravnému či náhradnímu! Vše vyřizují třídní učitelé a Ing. Jitka Sýkorová.

!!! Každý žák má povinnost v souladu s maturitní vyhláškou stvrdit svým podpisem správnost údajů obsažených ve výpisu z přihlášky !!!

Přihlášky k MZ - jaro 2019

Od pondělí 12. listopadu 2018 je zpřístupněn systém pro přihlašování žáků k maturitní zkoušce - jaro 2019. Žáci 4. ročníků si podávají přihlášku k MZ prostřednictvím třídního učitele. Přihlášky k MP zajišťují vedoucí maturitních prací. Žáci, kteří chtějí maturovat v opravném nebo náhradním jarním termínu, si přihlášku podávají také (nutné kontaktovat Ing. Jitka Sýkorovou - vygenerování přihlášky není automatické!).

Přihlášky se podávají nejpozději do 1. 12. 2018! Po tomto datu již nebude možné se k jarnímu termínu MZ 2019 přihlásit.

Vše vyřizuje Ing. Jitka Sýkorová, zástupce ŘŠ - 777 774 961, jitka.sykorova@educapardubice.cz

Dokumenty k maturitní zkoušce 2019

Maturitní témata 2019 společná pro oba obory

Maturitní témata 2019 - obor Ekonomika a podnikání

Maturitní témata 2019 - obor Informační technologie

Maturitní práce s obhajobou 2019 – Ekonomika a podnikání

Maturitní práce s obhajobou 2019 – Informační technologie

 

 

Informace k maturitní zkoušce 2018

Veškeré oficiální a aktuální informace týkající se maturitní zkoušky sledujte na webu www.novamaturita.cz. Dobré je také sledovat facebookovou stránku "Udělám maturitu".Písemné maturitní zkoušky - jaro 2018

Pozvánky ke konání společné části MZ - podzim 2018

Ve čtvrtek 16. 8. 2018 byly všem žákům, kteří v podzimním termínu konají společnou část maturitní zkoušky (tzn. didaktické testy DT a písemné práce PP) odeslány pozvánky. Pozvánka je důležitým zdrojem informací o konání zkoušek v konkrétní čas na konkrétní škole. V případě, že jste na svůj e-mail pozvánku neobdrželi, kontaktujte neprodleně Ing. Jitku Sýkorovou buď na e-mail jitka.sykorova@educapardubice.cz nebo telefonicky 777 774 961.

Spádová škola pro konání společné části MZ - podzim 2018

Střední průmyslová škola chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice.

 

Ústní zkoušky společné a profilové části MZ - podzim 2018

Řádné, opravné a náhradní ústní maturitní zkoušky se budou konat ve středu 12. 9. 2018  (obor Ekonomika a podnikání - třídy 4. A a 4. C) a ve čtvrtek 13. 9. 2018  (obor Informační technologie - třídy 4. B a 4. D) - přesný rozpis jednotlivých zkoušek žádejte koncem srpna u třídních učitelů nebo u Ing. Jitky Sýkorové.

Na maturitní zkoušky se dostavte s dostatečným předstihem před přípravou na Vaši zkoušku, předejde se tak zbytečným organizačním komplikacím - v případě, že se na zkoušku nemůžete dostavit, kontaktujte neprodleně třídního učitele nebo Ing. Jitku Sýkorovou na tel. 777 774 961, případně Ing. Moniku Kohoutkovou na tel. 774 704 042. Stejný postup platí i u písemné části MZ. PÍSEMNÁ A VČASNÁ OMLUVA JE NUTNÁ VŽDY.

 

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ - podzim 2018

Jednotné časové schéma maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období je od 15. 8. 2018 zveřejněno na oficiálních stránkách www.novamaturita.cz.

 • 3. září 2018 - matematika (DT), anglický jazyk (PP), německý jazyk (PP), ruský jazyk (PP)
 • 4. září 2018 - český jazyk a literatura (DT i PP)
 • 5. září 2018 - anglický jazyk (DT), něměcký jazyk (DT), ruský jazyk (DT)

 

Výpisy z přihlášek a jejich potvrzení - podzim 2018

Všem přihlášeným žákům k podzimnímu termínu MZ byly 2. 7. 2018 na e-mail odeslány výpisy z přihlášek - je nezbytně nutné si vše zkontrolovat a případné nesrovnalosti neprodleně nahlásit na e-mail jitka.sykorova@educapardubice.cz nebo na telefon 777 774 961 a to do úterý 10. 7. 2018.

Pokud je výpis z přihlášky v pořádku a žádné nesrovnalosti jste neshledali, je nutné vytisknout, podepsat, čitelně naskenovat a odeslat protokol o převzetí výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce taktéž na e-mail jitka.sykorova@educapardubice. Vše je možné vyřídit max. do pátku 20. 7. 2018! 

!!! Každý žák má povinnost v souladu s maturitní vyhláškou stvrdit svým podpisem správnost údajů obsažených ve výpisu z přihlášky !!!

Přihlášky na podzimní termín MZ 2018

Přihlášky k podzimnímu termínu maturitní zkoušky jsou od 11. 6. 2018 k dispozici - kontaktujte prosím zástupce ŘŠ Ing. Jitku Sýkorovou na e-mailu jitka.sykorova@educapardubice.cz, případně telefonu 777 774 961 a domluvte si její podání!

Přihlášky se přijímají nejpozději do pondělí 25. 6. 2018. Po tomto termínu již nebude možné přihlášku vyplnit a odeslat do Cermatu!

Složení komisí pro maturitní zkoušku 2018 - podzim

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení - jaro 2018

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení se uskuteční ve středu 13. června 2018 od 15:30 hodin v zasedací místnosti SPŠ stavební v budově vrátnice (ul. Sokolovská 150, Rybitví). Kromě čerstvých absolventů jsou srdečně zváni i jejich rodiče, prarodiče, sourozenci, kamarádi apod. :-)

Kdo se z nějakého důvodu nemůže dostavit, nechť informuje třídního učitele. Maturitní vysvědčení bude následně uložené u zástupce ŘŠ Ing. Jitky Sýkorové - převzetí vždy po předchozí domluvě (jitka.sykorova@educapardubice.cz, 777 774 961).

Výsledky DT a PP - odeslání žákům

V úterý 15. května 2018 byly všem zúčastněným maturantům zaslány na e-maily výsledky didaktických testů společné části MZ (AJ, ČJ, M) a v pátek 18. května 2018 výsledky PP z ČJL a AJ pro třídy 4. A a 4. C.

V pondělí 21. května 2018 byly maturantantům oboru IT (4. B a 4. D) zaslány výsledky hodnocení písemných prací z ČJ a v úterý 22. května výsledky hodnocení maturitních prací z AJ. 

Pokud jste některé výsledky neobdrželi, kontaktujte Ing. Jitku Sýkorovou na e-mailu jitka.sykorova@educapardubice.cz nebo na telefonu 777 774 961.

Přezkum hodnocení výsledků DT a PP společné části MZ - ODVOLÁNÍ

Pokud někdo z maturantů neuspěl v některé části společné části maturitní zkoušky u didaktických testů a písemných prací, je možné podat proti tomuto hodnocení výsledků odvolání.

Jak postupovat?

U didaktických testů se obracejte na MŠMT, u písemných prací na Krajský úřad - veškeré info zde: http://www.novamaturita.cz/zadosti-o-prezkum-mz-1404037490.html 

 

Slavnostní zahájení ústních maturitních zkoušek - jaro 2018

Slavnostní zahájení ústních MZ je povinné pro všechny maturující žáky tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, kteří se dostaví v uvedený čas (raději však dříve) ve společenském oděvu do třídy 4. A, 1. patro, učebna č. 240. Termíny a časy jsou následující:

 • 4.A - pondělí 21. května 2018 v 8:30 hodin
 • 4.C - pondělí 21. května 2018 v 13:00 hodin
 • 4.B - pondělí 28. května 2018 v 8:00 hodin
 • 4.D - pondělí 28. května 2018 v 13:45 hodin

Rozpis ústních maturitních zkoušek jaro 2018

 • Pozvánky se k ústním maturitním zkouškám neposílají, den a čas slavnostního zahájení MZ a dny a časy ústních zkoušek si žáci hlídají sami dle rozpisu
 • Na ústní maturitní zkoušky se dostavte vždy s dostatečným předstihem alespoň 30 minut před zahájením přípravy!

Pozvánky k písemným zkouškám SČ MZ - jaro 2018

Všem přihlášeným žákům k jarnímu termínu MZ byly ve pátek 16. března 2018 na e-mail odeslány Pozvánky k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky. V tištěné podobě má Pozvánky u sebe i třídní učitel. Doručení pozvánky je potřeba stvrdit svým podpisem do Protokolu o předání pozvánek u svých třídních učitelů (4.A - Mgr. Randáková, 4.B - Mgr. Procházková, 4.C - Mgr. Randáková, a 4.D - Mgr. Šulcová) - platí i pro ty, kteří se hlásí k opravnému nebo náhradnímu termínu (lze potvrdit e-mailem).

Pozvánka je důležitým zdrojem informací o konání zkoušek v konkrétním termínu a čase. V případě, že jste na svůj e-mail pozvánku neobdrželi, kontaktujte neprodleně Ing. Jitku Sýkorovou buď na e-mail jitka.sykorova@educapardubice.cz nebo telefonicky 777 774 961. 

 

Složení komisí pro maturitní zkoušku 2018

 Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ - jaro 2018

K dispozici jsou následující časové rozvrhy společné části maturitní zkoušky jaro 2018 dané MŠMT:

Výpisy z přihlášek k MZ - jaro 2018

Všem přihlášeným žákům k jarnímu termínu MZ byly v pátek 8. 12. 2017 na e-mail odeslány výpisy z přihlášek k MZ - je nezbytně nutné si vše zkontrolovat a případné nesrovnalosti neprodleně nahlásit osobně Ing. Jitce Sýkorové, případně na e-mail jitka.sykorova@educapardubice.cz nebo na telefon 777 774 961 (nejpozději do 15. 12. 2017). Na výpise každý žák najde svoje ID a autentizační přístupový kód do Výsledkového portálu žáka.

Každý žák má povinnost potvrdit svým podpisem Protokol o předání - nejpozději do 21. 12. 2017. Toto platí i pro žáky, kteří si podali přihlášku k opravnému či náhradnímu! Vše vyřizuje Ing. Jitka Sýkorová.

!!! Každý žák má povinnost v souladu s maturitní vyhláškou stvrdit svým podpisem správnost údajů obsažených ve výpisu z přihlášky !!!

Přihlášky k MZ - jaro 2018

Od pondělí 13. listopadu 2017 je zpřístupněn systém pro přihlašování žáků k maturitní zkoušce - jaro 2018. Žáci 4. ročníků podávají přihlášku povinně (přihláška je jim tedy vygenerována automaticky - předání a vyplnění proběhne skrze třídní učitele). Žáci, kteří chtějí maturovat v opravném nebo náhradním jarním termínu, si musí přihlášku podat také (nutné kontaktovat Ing. Jitka Sýkorovou - zástupce ŘŠ ohledně vygenerování přihlášky - není to automatické!).

Přihlášky se podávají nejpozději do 1. 12. 2017! Po tomto datu nebude již možné se k jarnímu termínu MZ 2018 přihlásit. Vyřizuje Ing. Jitka Sýkorová, zástupce ŘŠ - 777 774 961, jitka.sykorova@educapardubice.cz

 

Dokumenty k maturitní zkoušce 2018

Maturitní témata 2018

Maturitní práce s obhajobou 2018 – Informační technologie

Maturitní práce s obhajobou 2018 – Ekonomika a podnikání

 

 

Partneři s kterými vychováváme profesionály ve svém oboru

   

Partneři s kterými vychováváme mladé sportovce