Informace o čtyřletém studiu

Formy studia: denní a dálková

Obory: Informační technologie a Ekonomika a podnikání

Druh vzdělávání: střední s maturitní zkouškou

 

Studijní obor

Forma studia

Školní vzdělávací program

63-41-M/01: Ekonomika a podnikání

denní

 

Zahraniční obchod a logistika

Sportovní management

Finance a bankovnictví

   (nově od šk. r. 2020/2021)

 

63-41-M/01: Ekonomika a podnikání

dálková

Zahraniční obchod a logistika

18-20-M/01: Informační technologie

denní

 

Bezpečnost v ICT

Počítačová grafika a design

IT ve veřejné správě

   (nově od šk. r. 2020/2021)

18-20-M/01: Informační technologie

dálková

Počítačová grafika a designZkrácená varianta čtyřletého studia

 • tzv. nástup do vyššího ročníku s podmínkou doplnění učiva za předpokladu, že ředitel školy uzná předchozí vzdělání (ŘŠ může rozhodnout o vykonání rozdílových zkoušek)
 • určeno pro všechny, kteří:         
  • již střední školu studovali, ale neukončili (nutno doložit dokladem o předchozím vzdělání, od jehož doby dosažení neuplynulo více než 10 let);
  • mají ukončené střední vzdělávání s výučním listem (nutno doložit)
 • bližší informace podá Bc. Ivana Ondráčková (asistentka ŘŠ) - tel. 466 921 836 nebo
  774 704 043; e-mail: ivana.ondrackova@educapardubice.cz

 • dotazy můžete směřovat také na zástupce ŘŠ - Ing. Jitka Sýkorová - tel. 774 704 075,
  e-mail: jitka.sykorova@educapardubice.cz 

 

Informace o dvouletém studiu

Určeno pro absolventy středních škol, kteří již mají ukončené středoškolské vzdělání maturitní zkouškou (nutné doložit maturitní vysvědčení), ale chtějí si doplnit vzdělání v dalším oboru odbornou maturitní zkouškou (maturitní zkoušku pak vykonávají pouze z odborných profilových předmětů, všeobecné předměty jsou jim uznány i během studia);

Bližší informace podá Bc. Ivana Ondráčková (asistentka ŘŠ) - tel. 466 921 836 nebo 774 704 043; e-mail: ivana.ondrackova@educapardubice.cz

Formy studia: denní a dálková

Obory: Informační technologie a Ekonomika a podnikání

Studijní obor

Forma studia

Školní vzdělávací program

63-41-M/01: Ekonomika a podnikání

denní

Zahraniční obchod a logistika

Sportovní management

63-41-M/01: Ekonomika a podnikání

dálková

Zahraniční obchod a logistika

18-20-M/01: Informační technologie

denní

Počítačová grafika a design

Bezpečnost v ICT

18-20-M/01: Informační technologie

dálková

Počítačová grafika a design

 

Úplata za vzdělání

Výše úplaty za vzdělání je uváděna za jeden školní rok, je splatná ve dvou splátkách (za každé pololetí). V případě nejasností nebo jiných požadavků kontaktujte kancelář školy - Bc. Ivana Ondráčková  (asistentka ŘŠ) - tel. 466 921 836 nebo 774 704 043;
e-mail: ivana.ondrackova@educapardubice.cz.

Škola má zaveden stipendijní program dle studijních výsledků žáků. Stipendium je pak vypočítáno procentem z úplaty za vzdělání - více informací naleznete ve Stipendijním řádu, který je součástí Školního řádu.

 

Úplata za vzdělání na školní rok 2021/2022 (denní i dálková forma studia):

 • obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání: 19.400 Kč / školní rok  
 • obor 18-20-M/01 Informační technologie: 20.400 Kč / školní rok

Partneři, s kterými vychováváme profesionály ve svém oboru

 

Partneři, s kterými vychováváme mladé sportovní talenty