INFORMACE K ODBORNÝM PRAXÍM A ROČNÍKOVÝM PRACÍM 2020/2021

Tato sekce bude aktualizována na základě aktuálních opatření souvisejících s pandemií Covid-19.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACE K ODBORNÝM PRAXÍM A ROČNÍKOVÝM PRACÍM 2019/2020

Z důvodu mimořádných opatření v rámci epidemie Covid a osobní neúčasti žáků na výuce se pro školní rok 2019/2020 ruší povinné odborné praxe 2. a 3. ročníků denního studia, stejně tak jako odborné praxe 1. až 3. ročníků dálkového studia, které se měly uskutečnit v období od 18. do 29. května 2020.

Žáci ve školním roce 2019/2020 zpracují pouze ročníkovou práci dle zadání. Ústní obhajoba ročníkové práce se ve školním roce 2019/2020 konat nebude.

Zadání a pokyny ke zpracování ročníkové práce:

Ročníková práce bude hodnocena známkou s váhou 200 % do průběžné klasifikace (třídy 2.A, 3.A, 3.C - předmět AE, třídy 2.B, 3.B, 3.D - předmět PRW).

 

 

 

Partneři, s kterými vychováváme profesionály ve svém oboru

 

Partneři, s kterými vychováváme mladé sportovní talenty