Představení oboru:

Informační technologie se zaměřením Počítačová grafika a design

Studijní zaměření splňuje všechny požadavky oboru 18-20-M/01 Informační technologie - jedná se o středoškolský obor zakončený maturitní zkouškou.

V zaměření školního vzdělávacího programu Počítačová grafika a design je kladen důraz na praktické dovednosti spojené s tvorbou reprezentativních tiskových materiálů, dynamických webových prezentací a principy corporate design. Toto studijní zaměření si klade za cíl jít s dobou a seznamovat studenty s nejnovějšími trendy, čerpat z poznatků odborníků a podporovat kreativitu samotných studentů. 

Profil absolventa

Absolvent může ve studiu pokračovat na některé z vysokých škol v navazujícím oboru se zaměřením na informační technologie nebo grafiku.

Absolvent školního vzdělávacího programu se zaměřením Počítačová grafika a design najde uplatnění v oblastech:

  • grafických návrhů v rámci corporate design,
  • internetového marketingu a reklamy,
  • grafických návrhů tiskových a propagačních materiálů,
  • programování a vývoj uživatelských, databázových a webových řešení,
  • správy počítačových sítí,
  • obecné i specializované podpory uživatelů prostředků IT,
  • bezpečnosti v ICT,
  • vlastního podnikání v oblasti grafiky a médií, apod.

 

Záleží na osobních preferencích absolventa, jakou cestu si zvolí.

 

Partneři, s kterými vychováváme profesionály ve svém oboru

 

Partneři, s kterými vychováváme mladé sportovní talenty