Každý student denní formy studia dostane k užívání školní mail na doméně educapardubice.cz. Tento mail slouží jako oficiální kanál pro komunikaci mezi žáky a učiteli, pro zasílání oficiálních sdělení a pro informování o důležitých údálostech a novinkách.
Každý žák je povinen tento mail pravidelně kontrolovat
Tento mail slouží i jako identifikátor žáka ve školním e-learningu a na školní proxy. Přesnější informace naleznete v sekci, která se věnuje heslům.
Školní mail má tyto vlastnosti a řídí se těmito pravidly:

 • Mail je ve tvaru jmeno.prijmeni@educapardubice.cz. V případě shody jmen je za příjmení uvedena pořadová číslovka.
 • Mail je přidělen na začátku studia a zůstává platný po celou jeho dobu.
 • Po skončení studia bude adresa zrušena podle následujícího schématu:
  • V případě předčasného ukončení studia bude adresa ponechána v platnosti alespoň 30 dní před jejích definitivním zrušením
  • V případě standardního ukončení studia bude adresa ponechána v platnosti alespoň 2 měsíce, maximálně jeden rok. V období mezi dvěma měsíci a jedním rokem bude ovšem zrušena pouze v závažných případech, jako když bude potřeba pro jiného studenta.
  • V odůvodněných případech může být platnost prodloužena, ale nikoli na trvalo.
 • Mail je zároveň účtem v Google Apps. Žák je povinen dodržovat smluvní podmínky této služby a zejména nezneužívat žádnou z poskytnutých služeb k činnostem, které odporují zákonům, předpisům školy nebo dobrýmj mravům.
 • Žák musí svůj účet chránit, nesdělovat nikomu heslo k němu a ani jinak svůj účet nezpřístupnit jiné osobě.
 • Mail je považován za oficiální komunikační kanál, takže informace od učitelů a školy budou žákovi zasílány tam. Pokud žák kontaktuje učitele nebo kancelář školy, využije k tomu opět školní mail - odesláním ze svého školního mailu zároveň potvrzuje svou identitu.
 • Všichni učitelé mají emailové adresy za stejných podmínek, žák tedy může bez potíží kohokoli z nich kontaktovat, aniž by musel zjišťovat jejich soukromý mail.

Partneři, s kterými vychováváme profesionály ve svém oboru

 

Partneři, s kterými vychováváme mladé sportovní talenty