Informace o noteboocích pro studenty

 

Každý rok v září připravujeme ve spolupráci s vybranými společnostmi nabídku notebooků pro naše studenty. Vždy se jedná o nové modely, které umožní bez problémů využít všech služeb, které naše školní síť nabízí. Zejména díky až čtyřleté záruce od společnosti Dell systémem opravy u zákazníka je obvykle jejich provoz bezproblémový po celou dobu studia. A samozřejmě - každý rok se snažíme vyjednat co nejlepší ceny.

Prostřednictvím notebooků a další podobné techniky se formou e-learningu realizuje podstatná část výuky na naší škole.

Notebooky jsou dodávány v několika sestavách s operačním systémem Windows. Další potřebný software je možno získat od školy nebo z vlastních zdrojů. Jedná se zejména o kancelářský balík MS Office 365, ktraý naši studenti mohou využívat. Dále je možné využívat licence z programu Imagine, neboť škola je členem tohoto programu. To zajistí například vždy aktuální verzi operačního systému nebo vývojových prostředí.


Parametry notebooků

Pro potřeby studia nemusí být notebook žádný herní stroj vybavený jen tou nejnovější technologií. Plně postačí trochu lepší kancelářský stroj. Vzhledem k rychle se měnícím běžným parametrům notebooků zde neuvádíme přímo ukázkovou konfiguraci, ale spíše návod jak poznat chodný stroj.

 • pro pohodlnou práci je vhodný notebook s uhlopříčkou displeje alespoň 15 palců
 • velikost paměti RAM by se měla pohybovat kolem obvyklého průměru (v roce 2015 to bylo 4-6GB), pro potřeby tříd se zaměřením na IT doporučujeme spíše horní hranici
 • na chipsetu a procesoru až tak nezáleží, doporučujeme ale volit spíše výkonější verze. Například procesory běžně osazované do netbooků, kde se hodně hledí na výdrž a spotřebu, občas nepodávají dostatečný výkon.
 • ostatní parametry dle preferencí uživatele
 • nevíte-li si rady, neváhejte se zeptat vyučujících odborných předmětů!

Pravidla pro používání notebooků

Pravidla pro využívání školní bezdrátové sítě naleznete zde.

Pro notebooky ve vlastnictví žáků platí tato pravidla:

 • Na notebook je zakázáno lepit jakékoliv nálepky a další ozdoby, které by zobrazovaly zákonem zakázané symboly, symboly extrémistických organizací a motivy násilné nebo erotické. Jakékoli povrchové úpravy notebooku (nálepky) nesmí ohrožovat bezpečnost, zejména tedy nesmí zakrývat větrací otvory
 • Dojde-li k poškození přístroje, je student povinen sdělit chrakter poruchy a jak k poškození došlo. U poškozených zařízení může být zakázáno jejich užívání ve škole - to se týká zejména závad, které by mohly znamenat ohrožení pro uživatele nebo jeho okolí. Za způsobené škody zodpovídá vlastník notebooku, tedy žák.
 • Jsou zakázány jakékoli úpravy notebooku, které nepovoluje jeho uživatelský manuál.
 • Do notebooku který je užíván ve škole nesmí být instalován nebo kopírován žádný software nebo multimediální obsah, jehož používání je v rozporu s licenčním ujednáním, či dochází jeho užíváním k porušení autorského zákona.
 • Povoleny jsou instalace aplikací, které splňují následující podmínky:
  • Jedná se o aplikace, jež neporušují bod č. 4.
  • Nejedná se o aplikace, které jsou určeny ke sledování nebo jinému narušování soukromí dalších osob.
  • Nejedná se o aplikace, které mohou notebook nebo další aplikace poškodit.
 • Odpovědnost za škodu způsobenou instalací a/nebo užíváním notebooku nese výhradně uživatel, tedy žák.
 • Notebook je využíván v souladu s manuálem.
 • Žáci nosí do školy notebook naplno nabitý. Dobíjení notebooků ve třídách je povoleno ve výjimečných případech pouze za souhlasu vyučujícího.
 • Žáci mají notebook připravený k výuce na začátku vyučovacích hodin předmětů, ve kterých se notebook k výuce využívá. U ostatních předmětů mají notebook uklizený v lavici nebo v batohu tak, aby jim při vyúce nepřekážel.
 • Správce IT (Jan Jedlička) poskytuje poradenství pro problémy s notebooky. Správce určí, jestli je na radu nebo opravu nárok a jakou prioritu bude mít případná oprava. Správce si vyhrazuje zejména právo odložit nebo zcela zamítnout opravu problému, který si uživatel způsobil instalací a používáním neschválených programů, nebo nedodržením základních pravidel práce s každým počítačem. Způsob opravy určuje správce. Při opravě může dojít ke ztrátě dat, zejména bude-li nutné uvést notebook do továrního nastavení. Neexistuje nárok na zálohování dat, i když se o to správce pokusí i v případě, že problém bude způsoben nedbalostí ze strany uživatele. Záloha bude v takovém případě provedena pouze, pokud bude zrovna čas, prostředky a správce IT bude mít dobrou náladu :-)
 • Uživatelé jsou povinni s notebookem nakládat v souladu s platnou legislativou České republiky, platnými předpisy školy, vlastníka notebooku a dobrými mravy.
 • Tato pravidla mohou být kdykoliv upravena. Aktuální znění pravidel je umístěno zde. Nová pravidla jsou platná zveřejněním a jinak se neoznamují.

 

 

Nedodržením výše uvedených zásad může být student postižen kázeňským postihem v souladu se Školním řádem školy, případně povinností uhradit prokazatelně vzniklou škodu. Kromě toho může být v případě porušení těchto zásad omezeno nebo zcela zakázáno využívání školní datové sítě.

Partneři s kterými vychováváme profesionály ve svém oboru

   

Partneři s kterými vychováváme mladé sportovce