Výše úplaty za vzdělání je uváděna za jeden školní rok, a je splatná ve dvou splátkách (za každé pololetí). V případě nejasností nebo jiných požadavků kontaktujte kancelář školy!

Škola má zaveden stipendijní program dle studijních výsledků žáků. Stipendium je pak vypočítáno procentem z úplaty za vzdělání - více informací naleznete ve Stipendijním řádu, který je součástí Školního řádu.

 

Čtyřleté studium

DENNÍ

 • Zahraniční obchod a logistika: 18 500 Kč za školní rok
 • Sportovní management: 18 500 Kč za školní rok
 • Mediální komunikace: 18 500 Kč za školní rok
 • Počítačová grafika a design: 19 500 Kč za školní rok
 • Audiovizuální technologie: 19 500 Kč za školní rok
 • Nová média: 19 500 Kč za školní rok

DÁLKOVÉ

 • Ekonomika a podnikání: 17 000 Kč za školní rok
 • Informační technologie: 19 000 Kč za školní rok

Dvouleté studium

DENNÍ

 • Ekonomika a podnikání: 18 500 Kč za školní rok
 • Informační technologie: 19 500 Kč za školní rok

DÁLKOVÉ

 • Ekonomika a podnikání: 17 000 Kč za školní rok
 • Informační technologie: 19 000 Kč za školní rok

Partneři s kterými vychováváme profesionály ve svém oboru

   

Partneři s kterými vychováváme mladé sportovce