Představení oboru:

Ekonomika a podnikání se zaměřením Zahraniční obchod a logistika

Studijní zaměření splňuje všechny požadavky oboru 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - jedná se o středoškolský obor zakončený maturitní zkouškou.

V zaměření školního vzdělávacího programu Zahraniční obchod a logistika je kladen důraz na praktické dovednosti v oblastech marketingu, managementu, účetnictví, zahraničního obchodu, logistiky a ekonomiky světového hospodářství.

 

Profil absolventa

Absolvent může ve studiu pokračovat na některé z vysokých škol v navazujícím oboru ekonomických zaměření.

Absolvent může začít s vlastní podnikatelskou činností nebo vykonávat práci na pozici nižšího a středního managementu zejména ve firmách a organizacích zabývajících se ekonomickou činností a obchodem. Firmy, ve kterých absolventi tohoto oboru pracují, jsou například z oblastí:

 • obchod - vnitrostátní i mezinárodní,
 • logistika,
 • cestovní ruch,
 • marketing a management,
 • služby,
 • účetnictví a daně,
 • administrativní činnost,
 • personální činnost,
 • výrobní a obchodní činnost,
 • státní správa a samospráva,
 • finance a bankovnictví, apod.

 

Záleží na osobních preferencích absolventa, jakou cestu si zvolí.

 

 

Partneři, s kterými vychováváme profesionály ve svém oboru

 

Partneři, s kterými vychováváme mladé sportovní talenty