📸🍀🐝Abeceda v přírodě

📸🍀🐝Ke konci května se třída 2.B, zapojila do fotosoutěže ke dni biodiverzity a to v soutěži Abeceda v přírodě, kde bylo cílem vytvořit dokument se sérií fotografií rostlin i živočichů, jdoucích podle abecedy. Žáci tedy vyrazili na výlet do Dukelského arboreta, kde se nachází zhruba 120 druhů dřevin, aby soutěžní zadání splnili.🐛🦋🐞 Při svačině potom vyhledávali názvy neznámých druhů, které potkali a vyfotili. 😁