1. ŽÁKOVSKÁ RADA V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE

V úterý 19. září se uskuteční první schůzka žákovské rady v novém školním roce.

Zástupci tříd denního studia se tak setkají s vedením školy, kde mohou diskutovat o svých nápadech a návrzích. Setkání je jedinečnou oficiální příležitostí k zodpovězení všemožných dotazů týkajících se chodu školy a studia jako takového.

Paní ředitelka s paní zástupkyní se na všechny již moc těší! 🙂