JMENOVÁNÍ ZKUŠEBNÍ MATURITNÍ KOMISE PRO PROFILOVOU ČÁST MZ 2024

Ředitelka školy, Ing. Monika Kohoutková, jmenovala členy zkušební maturitní komise pro školní rok 2023/2024. Komise je jmenována na profilovou část maturitní zkoušky, která se skládá z písemných prací, obhajob maturitních prací a ústních zkoušek.

Jmenování členů naleznete v sekci Maturita/Dokumenty.