PÍSEMNÉ PRÁCE ČJL A CIZÍ JAZYKY – 8. a 9. dubna 2024

Ředitelka školy, Ing. Monika Kohoutková, stanovila termíny profilové části maturitní zkoušky na duben 2024 takto:

  • PÍSEMNÉ PRÁCE z ČJL – pondělí 8. dubna od 9:00 hodin
  • PÍSEMNÉ PRÁCE z cizích jazyků (AJ, NJ, RJ) – úterý 9. dubna od 13:00 hodin

Termíny jsou závazné pro všechny žáky 4. ročníků denní i dálkové formy studia, kteří jsou přihlášeni k maturitní zkoušce.

Konkrétní harmonogram s učebnami a časy bude zveřejněn v sekci Maturitní zkoušky.

Žáci se dostaví ke zkouškám ve společenském oblečení alespoň 20-30 minut předem.