ODESLÁNÍ POZVÁNEK NA DIDAKTICKÉ TESTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

V pondělí 25. března 2024 byly žákům na e-maily rozeslány pozvánky ke konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky, které se konají 2.-6. května 2024. Každý žák obdrží pozvánku k DT zároveň i v tištěné podobě od svého třídního učitele a převzetí potvrdí podpisem do protokolu.