PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE – JARO 2023

Od pondělí 14. listopadu 2022 je zpřístupněno přihlašování k maturitní zkoušce pro období jaro 2023.
Žáci letošních 4. ročníků, kteří se hlásí k řádnému termínu, obdrží přihlášky od svých třídních učitelů, kterým je vyplněné a podepsané následně i odevzdají.
Žáci loňských 4. ročníků, kteří se hlásí k náhradní či opravné maturitní zkoušce, musí o vygenerování přihlášky požádat zástupkyni ředitelky školy (přihlášení není pro repetenty automatické!).
Přihlášky je možné podávat nejpozději do čtvrtka 1. prosince 2022 – po tomto datu nebude možné se na jarní termín přihlásit, ani MZ na jaře konat.