ROZPISY ÚSTNÍCH MZ – obor EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ – třídy 4.A a 4.C

Rozpisy konkrétních žáků a časů k ústním zkouškám profilové části maturitní zkoušky byli žákům oboru Ekonomika a podnikání (třídy 4. A a 4. C) odeslány na jejich
e-maily v pondělí 15. května 2023. Ústní zkoušky se konají od pondělí 22. května do čtvrtka 25. května 2023.

V případě dotazů se žáci mohou obrátit na svého třídního učitele.

Všechny aktuální informace k maturitním zkouškám sledujte na našem webu.