ROZPISY ÚSTNÍCH MZ – obor INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE – třídy 4.B a 4.D

Rozpisy konkrétních žáků a časů k ústním zkouškám profilové části maturitní zkoušky byli žákům oboru Informační technologie (třídy 4. B a 4. D) odeslány na jejich
e-maily v pondělí 9. května 2023.

V případě dotazů se žáci mohou obrátit na svého třídního učitele.

Všechny aktuální informace k maturitním zkouškám sledujte na našem webu.