SCHŮZKA ŽÁKŮ A RODIČŮ 4.A a 4.B K MATURITNÍM ZÁLEŽITOSTEM – středa 20. září od 15:30

Ve středu 20. září se od 15:30 hodin uskuteční informační schůzka určená pro žáky a rodiče maturitních ročníků denní formy studia.

Setkání povedou třídní učitelé, kteří žáky a rodiče seznámí s důležitými termíny a pravidly pro konání maturitní zkoušky. Slovo padne i na stužkovací večírek a organizaci maturitního plesu.

Hojná účast vítána!