VYSVĚDČENÍ + ODEVZDÁNÍ PREZENTACÍ NA OBHAJOBY MP – pátek 28. dubna 2023

Pátek 28. dubna 2023 je dalším důležitým datem pro žáky 4. ročníků denní i dálkové formy studia.

Nejen, že je to úplně poslední den výuky pro naše maturanty, ale tito žáci také převezmou svá poslední ročníková vysvědčení. “Dálkaři” si mohou vysvědčení převzít na výuce o den dříve (čtvrtek 27. 4.).

V pátek 28. 4. 2023 je do 12:00 hodin stanoven také deadline pro odevzdání prezentací k obhajobám maturitních prací.

Ve čtvrtek 27. dubna se můžeme pro odlehčení těšit na zábavnou show ve formě tzv. posledního zvonění 🙂