ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

V pondělí 4. září 2023 proběhne slavnostní zahájení nového školního roku a to následovně:

  • 1. A – od 10:00 ve studovně (přízemí)
  • 1.B – od 9:30 ve studovně (přízemí)
  • 2., 3. a 4. ročníky od 8:40 ve své třídě s třídním učitelem

V úterý 5. září 2023 se místo výuky konají třídnické hodiny od 8:40 do 12:05.

Od středy 6. září 2023 začíná výuka denního studia dle stanoveného rozvrhu, žáci 1. ročníků se účastní od 6. do 8. září adaptačního kurzu.

Ve čtvrtek 7. září 2023 proběhne zahájení výuky dálkového studia od 15:00 s třídním učitelem, následuje výuka dle rozvrhu.

Na všechny se moc těšíme! 🙂