ŽÁKOVSKÁ RADA – úterý 18. dubna 2023

V úterý 18. dubna 2023 se uskuteční další setkání zástupců jednotlivých tříd s paní ředitelkou a s paní zástupkyní. Pravidelná schůzka žákovské rady je skvělou příležitostí popovídat si “u kulatého stolu” s vedením školy o všech přáních a stížnostech spojených s výukou a školou jako takovou.

Žákovská rada se uskuteční tradičně v učebně MML ve 2. patře od 13:30 hodin.