BADATELSKÁ ČINNOST V PARDUBICKÉM PAMÁTNÍKU ZÁMEČEK SE ŽÁKŮM VYDAŘILA

První den druhého pololetí strávili žáci 2.A, 2.B a 3.B v Památníku Zámeček v Pardubicích – Pardubičkách. Celé akci sice moc nepřálo počasí, ale sraz všech účastníků se odehrál velmi rychle a nic dalšího již nebránilo připravenému programu ve vnitřních prostorách.

Pro žáky byl připraven nabitý interaktivní program věnovaný období “heydrichiády”. Po prvotním seznámení s plánem návštěvy a shlédnutím krátkého filmu se žáci rozdělili na dvě menší skupiny. První skupina absolvovala nejprve komentovanou prohlídku expozice. Poutavý výklad doplněný řadou zajímavostí z historie připomněl pochmurnou dobu druhé světové války spojenou s dnešním prostorem památníku a města Pardubic.

Mezitím, co první skupina trávila čas v expozici, druhá byla rozdělena na ještě menší skupinky, z nichž každá dostala úkol v podobě badatelské činnosti. Ze začátku plná krabice papírů s příběhy a dobovými fotografiemi připomínala nesplnitelný úkol. Skupiny měly složit příběhy významných lidí působících v Pardubicích v době okupace. Výsledné příběhy poté skupiny prezentovaly. Edukační program byl doplněn o krátký výklad a dovysvětlení chybějících faktů.

Po krátké pauze se skupiny prohodily. Pro druháky to byla příjemná dějepisná exkurze a pro třeťáky „opáčko“ z loňska. Celá akce se vydařila a všichni zúčastnění si odnesli nové cenné historické informace.