Informační technologie

Grafici se opět účastní soutěže Komenský do tříd

I letošní školní rok se naši grafici opět zúčastnili soutěže Komenský do tříd. Tento rok se zapojili žáci ze třídy 2.B, kteří podle vzorových předloh a obrázků vytvořili vlastní grafické zpracování Jana Ámose Komenského. Doporučena byla práce ve křivkách a zejména v plošné grafice, aby se nejednalo jen o úpravu volně dostupného obrázku z internetu. […]
Číst více

Žáci proškolují učitele v aplikaci EZCast 👍

I naši učitelé se stále učí, tentokrát se role lektorů chopili žáci 3. B a v průběhu krátkého školení své vyučující seznámili s aplikací EZCast a jejím používáním. Pro každého učitele, který prokázal získané znalosti, měla 3. B připravený také certifikát o jeho úspěšném absolvování. 3. B moc děkujeme a těšíme na další výměnu rolí.
Číst více

Den Evropy 🌍🌏🌎

Den Evropy Dne 9.5.2022 se naše škola zúčastnila v rámci projektu ,,Škola – vyslanci Evropského parlamentu“ akce Den Evropy. Žáci 1. – 3. ročníků měli nejprve za úkol vypracovat prezentace na zemi z EU, kterou si vybrali. Prezentovány byly země: Itálie, Španělsko, Německo, Francie, Řecko, Chorvatsko. Zástupci jednotlivých tříd byli oblečeni typicky pro jejich vybranou […]
Číst více