Projektový den

BADATELSKÁ ČINNOST V PARDUBICKÉM PAMÁTNÍKU ZÁMEČEK SE ŽÁKŮM VYDAŘILA

První den druhého pololetí strávili žáci 2.A, 2.B a 3.B v Památníku Zámeček v Pardubicích – Pardubičkách. Celé akci sice moc nepřálo počasí, ale sraz všech účastníků se odehrál velmi rychle a nic dalšího již nebránilo připravenému programu ve vnitřních prostorách. Pro žáky byl připraven nabitý interaktivní program věnovaný období “heydrichiády”. Po prvotním seznámení s […]
Číst více

STEZKA “SILVER A” ANEB JAK JSME STRÁVILI POUTAVÝ PROJEKTOVÝ DEN

Těsně před pololetními prázdninami se naši žáci z tříd 1.A, 1.B a 3.A zúčastnili edukačního programu na téma Lidská práva a období “heydrichiády”, které pro ně připravil pardubický Památník Zámeček. Tato témata jim byla přiblížena poutavým výkladem, poté se aktivně zapojili a diskutovali o pojmech jako diskriminace, xenofobie, propaganda, genocida, holocaust a o mnoha dalších. […]
Číst více

PROČ JE 17. LISTOPAD SVÁTEČNÍM DNEM

Ve středu 15. listopadu si naši studenti připomněli, proč je 17. listopad sváteční den. Po vzoru loňského projektového dne na téma Evropská unie si každá třída připravila tematický stánek, kde vystavila různé předměty, které souvisely s předchozím režimem i samotnou revolucí. Každý stánek také souvisel s tématem třídní prezentace, kterou zástupci třídy prezentovali před komisí. […]
Číst více