ETIKETA ANEB AŤ NEJSME SLONI V PORCELÁNU

Ve středu 25. října se žáci 3. A setkali s paní Hanou Štěpánovou z P-PINKu. Tentokrát si vyslechli přednášku na téma „Etika aneb ať nejsme sloni v porcelánu“.

Na programu byla pravidla představování se ve společnosti, neboť samotné představování se ve společnosti má své zvyklosti a často se
můžeme ocitnout v situaci, kdy nevíme, zda platí pravidlo, že se první představuje žena, pak muž, nebo výše postavený, níže postavený, mladší či starší osoba. Čím větší a různorodější je skupina, tím je situace složitější.

Žáci se během přednášky prakticky zapojili a zkoušeli si jednotlivé situace, které v životě mohou nastat.