Exkurze “Tajný kryt”🤫

Studenti druhých ročníků se s panem učitelem Fukou zúčastnili exkurze “Tajný kryt” na Pardubickém zámku. 🤫 Na úvod studenti získali základní informace o vybudování krytu v 50. letech 20. století a jeho funkci. Součástí exkurze byla i zajímavá interaktivní hra simulovaného atomového útoku, kdy se studenti museli na základě informací rozhodnout, kterou možnost řešení situace si vyberou.💡❓Na závěr nám paní průvodkyně ukázala i vybavení krytu včetně plynových masek a ochranných pomůcek proti radioaktivnímu spadu a zodpověděla nám všechny naše dotazy. 😊👍