FINGRPLAY – TURNAJ TŘÍD VE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Naše škola se opět v letošním roce zúčastnila soutěže Fingr Play. Je to populární školní soutěž zaměřená na rozvoj dovedností a znalostí studentů v oblasti financí, ekonomie a bankovnictví.

Cílem této soutěže je poskytnout studentům praktické a interaktivní zkušenosti, které jim pomohou lépe pochopit fungování finančních trhů a ekonomických principů.

V rámci naší školy byla nejúspěšnější třída 1.A před 4.B. Pomyslnou bronzovou příčku obsadila třída 2.A. Mezi jednotlivci zvítězil mezi žáky
naší školy opět jako v loňském roce Daniel Kotlář ze 2.A před Alanem Dostálem z 1.A.