Gaudeamus Praha

Žáci čtvrtých ročníků se ve středu 25. ledna zúčastnili evropského veletrhu vysokých škol GAUDEAMUS Praha 2023. Zejména pro žáky, kteří ještě váhají s přihláškou na vysokou školu, byl veletrh určitě přínosem. Kromě účasti na prezentačních přednáškách obcházeli jednotlivé stánky fakult. I přes hojnou účast studentů z celé České republiky, se žáci naší školy dozvěděli informace o studijních programech či přijímacích řízení na vysokých školách, o které měli zájem.