Grafici absolvovali online kurz s certifikací 🙂👍

Žáci tříd 3.B a 4.B absolvovali online kurz na téma: Design zaměřený na člověka. 🙂👍 Kurz popisuje základní postupy při návrhu a testování produktů a služeb, u kterých je kladen vysoký důraz na potřeby uživatelů. 🤝Na závěr žáky čekal test ze získaných vědomostí , který jim při úspěšném absolvování zajistil certifikát. 💯✅ A jak vidíte, dařilo se jim. 🥳