HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICE a NAŠE EXKURZE – 28. dubna 2023

Slova „chci být hasičem“ se ozývala od několika žáků prvních ročníků, kteří v pátek 28. dubna 2023 v dopoledních hodinách navštívili stanici Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.

Od profesionálních hasičů se dozvěděli, jak těžké je být hasičem a co vše jejich práce obnáší. Žáci viděli hasičské drony, vysílačky a další vybavení, které potřebují hasiči k zachraňování životů. Mohli si vlézt do hasičského auta, vyzkoušet si vyprošťovací náčiní, a dokonce byli i svědky výjezdu jednoho z hasičských vozů. V neposlední řadě se dozvěděli i o přijímacím řízení, kurzech a výcviku profesionálních hasičů, což několik žáků zaujalo jako možnost budoucího zaměstnání.

Prohlídka byla velice zajímavá a ukázala, že práce hasiče nespočívá pouze v „čekání, než bude hořet“, ale zahrnuje mnoho aktivit, které všechny směřují k jedinému cíli – pomoct lidem.