JOBSTART – VÝJEZD NAŠICH MATURANTŮNA UHK

V polovině dubna se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu pracovních příležitostí JOBSTART, který se konal na Pedagogické fakultě v Hradci Králové.  Veletrh je znám svou nabídkou pracovních příležitostí pro studenty středních a vysokých škol. Studenti mají možnost nahlédnout, jak to ve firmách chodí a setkat se tváří tvář se zaměstnavateli z celé České republiky.
24 studentů, kteří navštívili veletrh, si zahrálo JOBSTARTOVOU hru. Ta spočívala v tom, že měli během veletrhu navštívit minimálně deset vystavovatelů a získat od každého samolepku. Tu ovšem nedostali jen tak. Museli od zaměstnavatelů získat určité informace, např. co jsou za firmu, proč by měli pracovat právě pro ně, zda firma nabízí nějaké brigády pro studenty aj. Po krátkém rozhovoru teprve mohli obdržet již zmiňovanou samolepku. Odměna za vyplnění celé hrací karty byla svačina ve formě lívanců či toustů.
V rámci celé akce bylo možné poznat i život na Univerzitě. Součástí byla vystoupení současných studentů vysoké školy a také jejich absolventský stánek. Žáci strávili v prostorách vysoké školy příjemné dopoledne plné zajímavých setkání a vystoupení.