Učitelé

Leoš Baroň

777 774 961
leos.baron@educapardubice.cz
Třídní učitel 4.B a 4.D
Vyučuje: Matematika, Fyzika, Finance, Bankovnictví, Finanční řízení

Jitka Bořilová

777 774 961
jitka.borilova@educapardubice.cz
Třídní učitelka 2.B a 2.D
Výchovný poradce a metodik prevence

Vyučuje: Český jazyk a literatura

Klára Čechová

777 774 961
klara.cechova@educapardubice.cz
Třídní učitelka 1.A a 1.C
Vyučuje: Anglický jazyk, Německý jazyk, Účetnictví a daně

Přemysl Fuka

777 774 961
premysl.fuka@educapardubice.cz
Správa Moodle, Microsoft účtů a DDT; správa školní sítě
Vyučuje: Hardwarové vybavení, Administrativa, Dějepis, Kancelářský software, Informační technologie, Operační systémy

Radka Kašová

777 774 961
radka.kasova@educapardubice.cz
Třídní učitelka 4.A a 4.C
Vyučuje: Anglický jazyk, Ekonomika světového hospodářství, Ruský jazyk

Kristýna Konečná

777 774 961
kristyna.konecna@educapardubice.cz
Vyučuje: Anglický jazyk, Chemie

Daniel Kutý

777 774 961
daniel.kuty@educapardubice.cz
Vyučuje: Algoritmy a programování

Adam Richter

777 774 961
adam.richter@educapardubice.cz
Vyučuje: Programování webových aplikací, Seminář k maturitní práci

Lucie Růžičková (Němcová)

777 774 961
lucie.ruzickova@educapardubice.cz
Třídní učitelka 1.B a 1.D
Vyučuje: Český jazyk, Aplikovaná ekonomika, Účetnictví a daně, Seminář k maturitní práci

Simona Sedláčková

777 774 961
simona.sedlackova@educapardubice.cz
Vyučuje: Účetnictví a daně, Aplikovaná ekonomika, Ekonomika, Logistika, Zahraniční obchod, Marketing, Základy práva

Stanislav Skalický

777 774 961
stanislav.skalicky@educapardubice.cz
Třídní učitel 3.A a 3.C
Vyučuje: Fyziologie a psychologie sportovce, Sportovní příprava a trenérství, Management, Sportovní management, Společenské vědy, Základy práva, Biologie a ekologie

Kateřina Šulcová

777 774 961
katerina.sulcova@educapardubice.cz
Třídní učitelka 2.A a 2.C
Vyučuje: Fyzika, Matematika, Elektrotechnika, Administrativa

Jana Titzová

777 774 961
jana.titzova@educapardubice.cz Vyučuje: Dějepis, Tělěsná výchova

Jan Vopršal

777 774 961
jan.voprsal@educapardubice.cz
Vyučuje: Biologie a ekologie, Grafický design, 3D modelování, Počítačová grafika, Seminář k maturitní práci, Dějepis

Jan Vopršal

777 774 961
jan.voprsal@educapardubice.cz
Vyučuje: Biologie a ekologie, Grafický design, 3D modelování, Počítačová grafika, Seminář k maturitní práci, Dějepis