Učitelé

Leoš Baroň

777 774 961
leos.baron@educapardubice.cz
Třídní učitel 3. B, 3. D, 4. B a 4. C
Vyučuje: Matematika, Fyzika

Jitka Bořilová

777 774 961
jitka.borilova@educapardubice.cz
Třídní učitelka 1. B a 1. D
Výchovný poradce a metodik prevence

Vyučuje: Český jazyk a literatura, Základy práva

Klára Čechová

777 774 961
klara.cechova@educapardubice.cz
Vyučuje: Anglický jazyk, Německý jazyk, Ekonomika

Přemysl Fuka

777 774 961
premysl.fuka@educapardubice.cz
Správa Moodle, Microsoft účtů a DDT; správa školní sítě
Vyučuje: Algoritmy a programování, Hardwarové vybavení, Administrativa, Dějepis, Chemie, Kancelářský software

Radka Kašová

777 774 961
radka.kasova@educapardubice.cz
Třídní učitelka 3. A a 3. C
Vyučuje: Anglický jazyk, Ekonomika světového hospodářství, Ruský jazyk

Kristýna Konečná

Martin Košťál

777 774 961
martin.kostal@educapardubice.cz
Vyučuje: Algoritmy a programování, Programování webových aplikací, Seminář k maturitní práci

Lucie Růžičková (Němcová)

777 774 961
lucie.nemcova@educapardubice.cz
Třídní učitelka 4. A a 4. D
Vyučuje: Český jazyk, Aplikovaná ekonomika, Účetnictví a daně, Seminář k maturitní práci

Stanislav Skalický

777 774 961
stanislav.skalicky@educapardubice.cz
Třídní učitel 2. A a 2. C
Vyučuje: Fyziologie a psychologie sportovce, Sportovní příprava a trenérství, Tělesná výchova, Management, Sportovní management, Společenské vědy, Základy práva, Biologie a ekologie

Sylvie Stříbrná

777 774 961
sylva.stribrna@educapardubice.cz
Vyučuje: Informační technologie

Kateřina Šulcová

777 774 961
katerina.sulcova@educapardubice.cz
Třídní učitelka 1. A a 1. C
Vyučuje: Fyzika, Matematika, Elektrotechnika

Miroslava Ulická

777 774 961
miroslova.ulicka@educapardubice.cz
Vyučuje: Logistika, Ekonomika, Aplikovaná ekonomika, Marketing, Zahraniční obchod, Ekonomika

Jan Vopršal

777 774 961
jan.voprsal@educapardubice.cz
Vyučuje: Biologie a ekologie, Grafický design, 3D modelování, Počítačová grafika, Seminář k maturitní práci

Markéta Kisová

777 774 961
marketa.kisova@educapardubice.cz
Třídní učitelka 2. B a 2. D
Správa Google účtů a licencí ADOBE;
správa školní sítě

Vyučuje: Operační systémy, Architektura sítí, Bezpěčnost v ICT, Mezinárodní vztahy a právo ICT, Informační technologie