Učitelé

Leoš Baroň

777 774 961
leos.baron@educapardubice.cz
Třídní učitel 2.A a 2.C
Vyučuje: Bankovnictví, Finance, Finanční řízení, Matematika

Jitka Bořilová

777 774 961
jitka.borilova@educapardubice.cz
Třídní učitelka 3.B a 3.D
Výchovný poradce a metodik prevence

Vyučuje: Český jazyk a literatura

Jan Černý

777 774 961
Vyučuje: Fyziologie a psychologie sportovce, Sportovní management, Sportovní příprava a trenérství

Magdaléna Dědičová

777 774 961
Vyučuje: Anglický jazyk, Český jazyk a literatura

Přemysl Fuka

777 774 961
premysl.fuka@educapardubice.cz
Vyučuje: Hardwarové vybavení, Chemie, Informační technologie, Kancelářský software, Management, Společenské vědy, Základy práva

Radka Kašová

777 774 961
radka.kasova@educapardubice.cz
Třídní učitelka 1.B a 1.D

Vyučuje: Anglický jazyk, Ruský jazyk, Společenské vědy

Markéta Kisová

774 704 075
Třídní učitelka 4.B a 4.D
Zástupce ŘŠ; IT podpora
Vyučuje: Architektura sítě, Bezpečnost a ochrana informací, Marketing, Právo informačních a komunikačních technologií

Filip Klasna

777 774 961
filip.klasna@educapardubice.cz
Vyučuje: Programování webových aplikací, Seminář k maturitní práce (webové projekty)

Monika Kohoutková

774 704 042
Třídní učitelka 4.A
Ředitelka školy
Vyučuje: Ekonomika

Martina Kroupová

777 774 961
Vyučuje: Anglický jazyk, Německý jazyk

Daniel Kutý

777 774 961
daniel.kuty@educapardubice.cz
Vyučuje: Algoritmy a programování, Bezpečnost a ochrana informací, Hardwarové vybavení, 3D modelování, Operační systémy

Barbora Lánová

777 774 961
Třídní učitelka 1.A a 1.C
Vyučuje: Český jazyk a literatura, Dějepis, Ekonomika, Marketing, Účetnictví a daně, Základy práva

Jiří Novotný

777 774 961
jiri.novotny@educapardubice.cz
Vyučuje: Dějepis, Společenské vědy, Tělesná výchova

Jan Pilík

777 774 961
jan.pilik@educapardubice.cz
Vyučuje: Anglický jazyk

Jitka Sýkorová

774 704 075
jitka.sykorova@educapardubice.cz
Třídní učitelka 4.C

Vyučuje: Marketing, Seminář k maturitní práci (ekonomické projekty), Účetnictví a daně

Kateřina Šulcová

777 774 961
Třídní učitelka 3.A a 3.C
Vyučuje: Elektrotechnika, Fyzika, Matematika

Jan Vopršal

777 774 961
jan.voprsal@educapardubice.cz
Třídní učitel 2.B a 2.D
Vyučuje:
Grafický design, Počítačová grafika, Seminář k maturitní práci (grafické projekty)

Dana Walch

777 774 961
dana.walch@educapardubice.cz
Vyučuje: Administrativa, Aplikovaná ekonomie, Anglický jazyk, Bankovnictví, Ekonomika, Finance, Finanční řízení, Management

Dana Walch

777 774 961
dana.walch@educapardubice.cz
Vyučuje: Administrativa, Aplikovaná ekonomie, Anglický jazyk, Bankovnictví, Ekonomika, Finance, Finanční řízení, Management

Daniel Kutý

777 774 961
daniel.kuty@educapardubice.cz
Vyučuje: Algoritmy a programování

Martina Kroupová

777 774 961
martina.kroupova@educapardubice.cz
Vyučuje: Anglický jazyk, Německý jazyk