KRAJSKÉ KOLO PREZENTIÁDY S NAŠÍ ÚČASTÍ

Ve středu 17. dubna se týmy z tříd 1.A a 2.B zúčastnily krajského kola soutěže v prezentačních dovednostech jménem PREZENTIÁDA, které se konalo na pardubickém Gymnáziu Mozartova.

Všichni žáci odvedli skvělé výkony před porotou i ostatními soutěžícími a Matyáš Krejča s Tomášem Březinou z 2.B se dokonce umístili na krásném pátém místě.

Ani jeden z týmů se však nechce s tímto výsledkem spokojit. Plánují, že se na příštím ročníku Prezentiády dostanou na bednu!