Matematický A-Z kvíz 🔢

Matematika zábavnou formou. 😁👍 Dnešní komentář k příspěvku pro nás napsal pan učitel Leoš Baroň. 👉
Při výuce matematiky a fyziky využívám i zábavnou formu vzdělávání. Po probrání určitého tématu si žáci prověřují své znalosti formou A-Z kvízu a nebo soutěže Riskuj. Není to jen o správné odpovědi, ale vysvětlíme si, jaká je správná odpověď a jak jsme se k ní dostali.👏🧐

Už při distanční výuce jsme hráli soutěž Riskuj. Žáky to velmi bavilo, tak jsem rozšířil soutěže i o A-Z kvíz. Na webových stránkách matematika s radostí jsou k tématům připraveny otázky. S kolegou Martinem Košťálem, který vyučuje programování webových aplikací, jsem se dohodl, že naprogramuje soutěž A-Z kvíz, abychom mohli vkládat sami otázky a odpovědi. 👌💻Tím by se tato soutěž pro žáky mohla využít i v ostatních předmětech. 🤩