Přednáška na pardubickém zámku ⛪️

V úterý 7. září navštívili žáci 3.B a 4.B zámek v Pardubicích, kde pro ně byl připraven výukový program “Osobnosti Pardubic aneb Kdo byl kdo”. Po úvodním slovu Mgr. Lucie Podroužkové se žáci rozdělili do dvojic a řešili kvízové otázky a přiřazovali portréty k jednotlivým osobnostem. Odpovědi se právě dozvěděli na této výstavě. V závěru výukového programu o osobnostech promluvila Mgr. Lucie Podroužková. Žáci se dozvěděli zajímavosti např. o Vojtěchu a Vilému z Pernštejna, Arnoštu z Pardubic, Janu Pernerovi, Vincencu Chromákovi, Arturu Krausovi, Janu Kašparovi, Evženu Čihákovia nebo o bratrancích Veverkových.