PROČ JE 17. LISTOPAD SVÁTEČNÍM DNEM

Ve středu 15. listopadu si naši studenti připomněli, proč je 17. listopad sváteční den.

Po vzoru loňského projektového dne na téma Evropská unie si každá třída připravila tematický stánek, kde vystavila různé předměty, které souvisely s předchozím režimem i samotnou revolucí. Každý stánek také souvisel s tématem třídní prezentace, kterou zástupci třídy prezentovali před komisí.

Dozvěděli jsme se nejen jaké události vedly k sametové revoluci, ale také jak se lidem žilo ve spárech komunistického režimu, s čím si hrály děti, jak probíhaly oslavy 1. máje a mnoho dalších zajímavých informací.

Nejvíce obdivu sklidily třídy, které měly připravenou interaktivní zábavu, například 3. A, kde probíhaly celé dopoledne testy zdatnosti pro ostatní studenty i učitele.