Soutěžím, soutěžíš, soutěžíme

Podzimní měsíce byly na naší škole ve znamení olympiád a dalších soutěží. Zúčastnili jsme se hned několika – ekonomické a logické olympiády, olympiády z anglického jazyka a českého jazyka. Proběhla také soutěž ve finanční gramotnosti. Máme šikovné žáky, a proto do krajského kola Ekonomické olympiády postupuje Adam Dubjel (4.A). Logické myšlení se nejvíce projevilo u Marka Kučery (1.B), Petra Zavřela (2.B) a Michala Bittnera (1.A), kteří vyhráli školní kolo. Svůj mateřský jazyk nejlépe ovládají Miroslav Svoboda (2.B), Ondřej Ruml (2.B) a Simona Válková (3.A). Olympiáda z anglického jazyka bohužel ještě své vítěze nemá. Všechny účastníky čeká v lednu ústní část, která je nedílnou součástí hodnocení. Všem zúčastněným děkujeme a postupujícím žákům gratulujeme!