Sportovní management

Kde najdeš uplatnění?

Po maturitě zvládneš samostatně podnikat nebo vykonávat činnosti na pozici nižšího nebo středního managementu, a to jak ve sportovních klubech a společnostech, tak i ve firmách a organizacích, které podnikají v ekonomické oblasti.

 • samostatné podnikání

 • vedoucí pracovníci nižších a středních organizačních jednotek

 • vedoucí pracovníci sportovních klubů nebo firem

 • pracovníci sportovních a tělovýchovných organizací nebo svazů

 • konzultanti v oblasti sportovního tréninku

 • poradci v oblasti výživy sportovce a regenerace sportovce

 • konzultanti v oblasti ekonomiky, marketingu a sponzorování sportu

 • organizátoři sportovních či jiných akcí

 • pracovníci centra volnočasových aktivit

 • administrativní pracovníci

 • pracovníci státní správy nebo samosprávy

Informace o oboru:

KÓD A NÁZEV OBORU
63-41-M/01
Ekonomika a podnikání

ŠKOLNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Sportovní management

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střední vzdělání s maturitou

ZAKONČENÍ STUDIA
Maturitní zkouška

DÉLKA STUDIA
4 roky

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Kompletní informace o přijímacích zkouškách zde.

ÚPLATA ZA VZDĚLÁNÍ
23 000 Kč / školní rok

Jaké výhody na tebe čekají?

Jak to u nás vypadá?