Zahraniční obchod a logistika

Kde najdeš uplatnění?

Jako absolvent budeš mít dovednosti v celé šíři problematiky zahraničního obchodu, zejména obchodu mezi zeměmi EU. Budeš schopen získat pracovní pozice ekonomického charakteru, středního, či dokonce vyššího managementu. Jako absolvent budeš dokážeš založit a vést vlastní podnik se zaměřením nejen na obchodní činnost.

 • pracovník obchodních podniků zaměřených na vývoz a dovoz

 • pracovník mezinárodní marketingové činnosti

 • samostatný referent zahraničních vztahů

  v podnicích orientujících se na zahraniční obchod

 • obchodní referent

 • samostatný pracovník – logistik

 • pracovník institucí podporující zahraničně obchodní činnost

 • samostatný pracovník nákupu a prodeje

  v oddělení zahraničního i tuzemského obchodu, pracovník marketingového oddělení

 • delegát firmy v zahraniční

 • pracovník ve státních a účelových institucích

  pracovník výzkumu zahraničního trhu a zprostředkování informací

 • majitel soukromé firmy zabývající se obchodní činností

Informace o oboru:

KÓD A NÁZEV OBORU
63-41-M/01
Ekonomika a podnikání

ŠKOLNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Zahraniční obchod a logistika

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střední vzdělání s maturitou

ZAKONČENÍ STUDIA
Maturitní zkouška

DÉLKA STUDIA
4 roky

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Kompletní informace o přijímacích zkouškách zde.

ÚPLATA ZA VZDĚLÁNÍ
21 000 Kč / školní rok

Jaké výhody na tebe čekají?

Jak to u nás vypadá?