VÍTĚZSTVÍ VE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI PATŘÍ NAŠEMU #EDUCATÝMU!

Naše tříčlenné družstvo, skládající se z Petra Jelínka (3.B), Alana Dostála (1.A) a Michala Kuji (3.A), dosáhlo vynikajícího úspěchu v okresním kole soutěže Finanční gramotnosti! Soutěžící prokázali výjimečnou schopnost a znalost v ekonomické oblasti, čímž si zajistili 1. místo před druhým týmem z Gymnázia Holice a třetím místem Gymnázia Dašická z Pardubic.

V rámci Pardubického kraje bylo naše družstvo nejlepší a na celostátní úrovni se umístilo na 9. místě z celkového počtu 264 škol.

Tento úspěch nejenže odráží vysokou úroveň vzdělávání na naší škole, ale také poukazuje na důležitost finanční gramotnosti v moderním světě. Finanční gramotnost je klíčová pro osobní i profesní život, neboť zahrnuje schopnost správně rozhodovat o úsporách, investicích, úvěrech a pojistných produktech. Je to důležité pro efektivní řízení osobních financí a pro zvládání nečekaných finančních situací.

Ve školním prostředí je výuka finanční gramotnosti nezbytná pro budování základů zodpovědného finančního rozhodování v dospělosti. V dnešní digitalizované a globalizované ekonomice je nezbytné, aby mladí lidé rozuměli ekonomickým konceptům a byli schopni kriticky
hodnotit finanční informace. Soutěže, jako je tato, poskytují studentům možnost aplikovat teoretické znalosti v praktických situacích, což vede k rozvoji důležitých dovedností, jako je týmová práce, prezentace a analytické myšlení.

V krajském kole bude naše družstvo zpracovávat a prezentovat případovou studii před hodnotící komisí složenou ze zástupců organizátora, odborníků na finanční gramotnost, partnerů soutěže (Nadace České spořitelny a ZFP akademie, a.s.), Ministerstva Financí ČR a zástupce
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Pevně doufáme a věříme, že se našemu úžasnému týmu podaří postoupit do celostátního kola, které se koná 26. dubna v budově České národní banky.

Petrovi, Michalovi a Alanovi děkujeme za vzornou reprezentaci a přejeme jim mnoho úspěchů v nadcházejících kolech soutěže.