WORKSHOP “OBJEV V SOBĚ PODNIKATELE” INSPIROVAL NAŠE TŘEŤÁKY

Další z cyklu workshopů od Pardubického podnikatelského inkubátoru se uskutečnil pod vedením lektorky paní Hany Štěpánové ve čtvrtek 16. 5. 2024 ve studovně školy a nesl název „Objev v sobě podnikatele“. Třeťáci „ekonomové“ a „ajťáci“ měli možnost hlubšího seznámení s prvními kroky potřebnými pro založení podnikání. I když se celý proces může jevit jako jednoduchý, je třeba překonat řadu překážek a nahlížet na podnikatelský nápad tak, aby splnil očekávání.

V první části, která zahrnovala spíše přednášku, byly připomenuty potřebné znalosti pro založení podnikatelského záměru. Následovala jednoduchá tabulka, kde žáci pracovali s klady a zápory podnikání. I přes velký počet žáků ve skupině proběhla první část zaměřená na proces zakládání podnikání s úspěchem.

Druhá část programu znamenala pro žáky jejich zapojení týmové spolupráce. Ve skupinách, kterých bylo dohromady sedm, měly jednotlivé týmy vymyslet nový předmět podnikání. Mohlo jít o „zlepšovák“, konkurenční výhodu, zaplnění mezery na trhu nebo úplně nový nápad. Po týmové přípravě byl zvolen zástupce za každou skupinu a odprezentoval svůj návrh. Jasným cílem bylo týmový projekt „prodat“ a získat tak pomyslnou podporu pro realizaci projektu. Týmy navrhly software, firmu orientovanou na hlídání domácích mazlíčků nebo nápady zaměřené na moderní technologie.

O vítězném projektu hlasovali všichni přítomní prostřednictvím samolepek. Každý ji nalepil na projekt, který ho nejvíce oslovil. Vítězný tým si odnesl poukazy na služby, které pomohou nastartovat jejich kariéru či splnit založení podnikatelského záměru.

Celý program byl pro třetí ročníky přínosný nejen z pohledu opakování základů ekonomiky, ale i ze strany hledání nových řešení pro založení podnikatelského záměru.