Aktuality

Maturitní zkoušky

DEADLINE PRO ODEVZDÁNÍ MATURITNÍCH PRACÍ SE BLÍŽÍ!

Neúprosně se blíží termín odevzdání maturitních prací...

POZVÁNKY K DIDAKTICKÝM TESTŮM ODESLÁNY

V úterý 6. 4. 2021 byly žákům přihlášeným k jarnímu…

JMENOVÁNÍ MATURITNÍ KOMISE PRO ÚSTNÍ MZ 2021

Ředitelka školy jmenovala členy zkušební maturitní komise pro letošní ústní…

Mimořádná opatření

NÁVRAT K DISTANČNÍ VÝUCE PRO VŠECHNY

Vzhledem k nepříznivému vývoji pandemie Covid-19 došlo nařízením MŠMT...

ZAHÁJENÍ DISTAČNÍ VÝUKY DLE NAŘÍZENÍ MŠMT

Vzhledem k nepříznivému vývoji pandemie Covid-19 došlo nařízením MŠMT k uzavření školy...

POKYNY ŘEDITELKY ŠKOLY K PREVENCI PŘED COVID-19

Ředitelka školy Ing. Monika Kohoutková vydala Postupy a pokyny k prevenci...

Obecné

INDIVIDUÁLNÍ A SKUPINOVÉ KONZULTACE PRO ŽÁKY OD 19. 4. 2021

Od pondělí 19. dubna 2021 mohou žáci využívat individuální nebo…

PEDAGOGICKÁ RADA ZA 3. ČTVRTLETÍ

V úterý 13.4.2021 proběhne pedagogická rada za 3. čtvrtletí.

RODIČOVSKÉ SCHŮZKY – ONLINE S TŘÍDNÍM UČITELEM

Ve středu 14.4.2021 proběhnou rodičovské schůzky...