Dokumenty k maturitní zkoušce

Aktuální info k MZ 2024

Zkušební maturitní komise 2024

Obor Ekonomika a podnikání – třídy 4.A a 4.C

Obor Informační technologie – třídy 4.B a 4.D

Tipy k maturitní zkoušce

Zadání didaktických testů z předchozích období – procvičování k maturitní zkoušce Cermat (testy ČJL, MAT, AJ, NJ, RJ)

Mobilní aplikace INSPIS SETMOBILE – procvičování k maturitní zkoušce (testy ČJL, MAT, AJ, NJ)

Dáme to! Tipy k maturitě – portál vzdělávacích videí ČT EDU

Maturitní kalendář 2024 – aktuální termíny didaktických testů Cermat 

Souhrnné informace o maturitní zkoušce 2024 – webové stránky Cermat 

Legislativa

Prodloužení časové limitu pro didaktické testy společné části – ČJL 85 minut, Cizí jazyk 110 minut, MAT 135 minut

Právní předpisy – zákony, vyhlášky, opatření obecné povahy

Úpravy podmínek maturitní zkoušky pro žáky s PUP – kategorizace žáků, doporučení ŠPZ, uzpůsobení podmínek

Školní dokumenty 2024

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek pro školní rok 2023/2024 

Důležité termíny pro maturitní zkoušku 2024

Kritéria a hodnocení profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2023/2024 

Souhrnné informace pro žáky – doplňující informace pro maturanty 2024