Dokumenty k maturitní zkoušce

Zkušební maturitní komise 2023

Tipy k maturitní zkoušce

Zadání didaktických testů z předchozích období – procvičování k maturitní zkoušce Cermat (testy ČJL, MAT, AJ, NJ, RJ)

Mobilní aplikace INSPIS SETMOBILE – procvičování k maturitní zkoušce (testy ČJL, MAT, AJ, NJ)

Dáme to! Tipy k maturitě – portál vzdělávacích videí ČT EDU

Maturitní kalendář 2023 – aktuální termíny didaktických testů Cermat 

Souhrnné informace o maturitní zkoušce 2023 – webové stránky Cermat 

Legislativa

Prodloužení časové limitu pro didaktické testy společné části – ČJL 85 minut, Cizí jazyk 110 minut, MAT 135 minut

Právní předpisy – zákony, vyhlášky, opatření obecné povahy

Úpravy podmínek maturitní zkoušky pro žáky s PUP – kategorizace žáků, doporučení ŠPZ, uzpůsobení podmínek