Ekonomika a podnikání

Profilová část maturitní zkoušky 2023

Přihlášky k maturitní práci s obhajobou se podávají nejpozději do 30. 9. 2022.

Přihlášky k jarnímu termínu maturitní zkoušky se podávají od 15. 11. 2022 nejpozději do 1. 12. 2022. Po tomto datu již nebude možné se k MZ přihlásit.

Povinné zkoušky

ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT

ŠVP: ZAHRANIČNÍ OBCHOD A LOGISTIKA

Nepovinné zkoušky (ústní):
Anglický jazyk
Německý jazyk
Ruský jazyk
Společenské vědy
Matematika

Termíny maturitních zkoušek – jaro 2023

Obor Didaktické testy Písemné práce Obhajoby mat. prací Ústní zkoušky
Informační technologie
2.-5. května 2023
11. - 14. dubna 2023
15. května 2023
15. - 19. května 2023
Ekonomika a podnikání
2.-5. května 2023
11. - 14. dubna 2023
22. května 2023
22. - 26. května 2023

Maturitní práce s obhajobou 2023